Foto SQS Video SQS Youtube SQS Linked In Linked In Linked In
Produkty SQS

Modulární propojovací systém

Optické konektory pro vysoké výkony

Zprávy z SQS

Prodej strojů na wire bonding a die bonding

Firma SQS Vláknová optika a.s. Nová Paka nabízí k prodeji stroje na wire bonding a die bonding značky Shinkawa a Mühlbauer.

Jedná se o jednoúčelové stroje Shinkawa Super ACB – 35 a o stroje Mühlbauer DB 200WTX7. Stroje jsou použité, kompletní a provozuschopné.

Dále jsou...

Vláknová pole s nízkým profilem (LPFA)

Vláknová pole s nízkým profilem (LPFA)

SQS vyvinula a v současnosti již nabízí potenciálním zákazníkům velmi zajímavé řešení vláknového pole s optickými vlákny vystupujícími pod úhlem 90° s velmi malým poloměrem ohybu. Výhodou řešení vláknového pole s takto ohnutými optickými vlákny je dosažení velmi nízkého profilu této součástky. Vlákn...

Projekt Nákup strojů a zařízení pro prototypování

Projekt Nákup strojů a zařízení pro prototypování

9. 12. 2016 společnost SQS Vláknová optika obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt SQS "Nákup strojů a zařízení pro prototypování" získal podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Potenciál 1. výzva.

Hlavním cílem projektu je z...

Vývoj a konstrukce produktů vláknové optiky a optoelektroniky

V oblasti výzkumu a vývoje SQS nabízí:

  • Silné oddělení výzkumu a vývoje zabývající se vývojem speciálních optických komponentů a sestav, včetně zákaznických řešení pro široký rozsah aplikací v automobilovém, telekomunikačním, zdravotnickém, chemickém a leteckém průmyslu, včetně vládních a armádních zakázek.
  • Vývojové laboratoře určené pro podporu konkrétních procesů nebo výrobních linek.
  • Zkušební laboratoře pro sledování kvality vyrobených produktů, zajišťování materiálových testů a testů vlivu okolního prostředí, testování dlouhodobé spolehlivosti, zjišťování mechanických, tepelných a elektrických vlastností vyvíjených a vyráběných komponentů nebo produktů.
  • Dodržování standardů kvality a regulačních předpisů vydaných organizacemi ISO, IEC, Telcordia a ITU.

Technický vývoj, aplikovaný výzkum, procesní vývoj, konstrukce

SQS Vláknová optika SQS se kromě výroby standardních telekomunikačních komponentů vláknové optiky stále více zaměřuje na speciální produkty a řešení pro telekomunikační, a převážně ne-telekomunikační aplikace optických přenosů, např. v automobilovém, leteckém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, státní správě nebo armádě.

Silné oddělení vývoje umožňuje SQS držet krok s vývojem špičkových technologií a zachovat si konkurenceschopnost na trhu komponentů vláknové optiky. Navíc je také předpokladem pro vývoj a výrobu ucelených zákaznických řešení podle představ zákazníků, a to nejen z oblasti telekomunikací, ale také z dalších průmyslových sektorů. Mnoho ze současných produktů z nabídky SQS vzniklo právě na základě zákaznického řešení.

Vývojovou základnu společnosti SQS tvoří vývojové oddělení, oddělení konstrukce, nástrojárny a prototypové dílny pro výrobu speciálních optických propojovacích modulů, výrobních přípravků i speciálních měřicích přístrojů a zařízení podle požadavků zákazníka. Oddělení vývoje je svou činností orientováno především na zdokonalování stávajících výrobních postupů, na vývoj a výrobu speciálních měřících a monitorovacích zařízení a na řešení výzkumných projektů souvisejících s plněním zakázek.

V roce 2004 bylo založeno Technologické centrum SQS, které zajišťuje kontinuální vývoj nových výrobních procesů a technologií za účelem jejich přenesení a použití v sériové výrobě ve všech výrobních divizích firmy. Technologické centrum představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního i aplikovaného výzkumu ve všech oblastech přenosů signálu optickým vláknem. Technologické centrum SQS při řešení projektů úzce spolupracuje s průmyslovými i institucionálními partnery včetně Akademie věd ČR a českých vysokých škol (ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava). Některé domácí, ale zejména mezinárodní projekty, patří k vysoce prestižním a představují základ pro další inovační rozvoj firmy SQS.

Přehled nejvýznamnějších vývojových projektů SQS:

DAPHNE

SQS Vláknová optika EU/FP7 DAPHNE (Development of Aircraft Photonic NEtvowk, 2010-2013). V projektu jsou řešeny optické sítě pro letectví, formování norem spojené s užitím optických součástek a přenosových systémů. Hlavním investorem projektu je EADS/Airbus a projektu se účastní dalších 15 soukromých společností, vysokých škol a výzkumných institucí z EU. Firma SQS je zodpovědná za převod poznatků z optických páteřních a přístupových sítí, realizaci bezpečnostních opatření a vývoj optických modulů vhodných pro aplikaci na palubě letadel a helikoptér (první plánovaná realizace bude na palubě A-380).

POLYPLAN

Projekt MPO/TIP FR-TI3/797 POLYPLAN (2011-2013) se zabývá vývojem hybridních optických součástek vytvořených na optických čipech Na+ Ag+ iontovou výměnou a vývojem polymerních optických struktur. Cílem je využití technologie na vytváření polymerních mikro a nano mřížek (Braggovské mřížky a mřížky s dlouhou periodou) pro zcela nové optické součástky určené pro informatiku a senzoriku. Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT.

PAPREP

SQS Vláknová optika V projektu TAČR/ALFA TA01011105 PAPREP (2011-2013) je řešeno vytvoření optického směrovače datových bloků (paketů). Projekt využívá výstup z projektu MOFIC vysoce nelineární optický člen, který tvoří jádro optického přepínače. Řešení probíhá ve spolupráci s ČVUT a UFE AV ČR, v.v.i.

FOGS

SQS Vláknová optika Projekt MŠMT/EUREKA LF11001 FOGS (2011-2014) se zabývá vytvořením vláknových senzorů plynů se zaměřením na detekci koncentrace CO2. Projekt je reakcí na nově vzniklé poptávky po optických detektorech v medicíně, letectví a kosmonautice. Na projektu spolupracují UFE AV ČR, v.v.i., IPHT DE a CIS DE.

EYESAFE2U

Projekt MPO/TIP FR-TI4/734 EYESAFE2U (2012-2015) je zaměřen na zcela novou oblast fotonických součástek v oblasti rozhraní blízkého a středního infračerveného pásma. Nové materiály a optická vlákna dopovaná vzácnými zeminami (Tu) umožňují vytvoření vláknových laserů (např. Tu na vlnové délce 2µm). Výhoda této vlnové délky je její „citlivost“ na polymerní a organické materiály (např. pro popisování) a necitlivost lidského oka na tuto vlnovou délku. Necitlivost lidského oka na vlnovou délku 2µm je obrovskou výhodou pro využití laseru např. při operacích oka nebo pro aplikace v průmyslových výrobách. Projekt je řešen ve spolupráci s UFE AV ČR, v.v.i. a s Gooch&Housego GB.

AAWG multiplexor/demultiplexor

Projekt AAWG se zabývá vývojem atermálních cyklických vlnových odbočnic resp. atermálních obousměrných multiplexorů/demultiplexorů na bázi planární technologie AWG (Arrayed Waveguide Grating). Cílem řešení SQS je zvládnutí výroby zcela pasivní součástky nevyžadující jakékoli napájení a umožňující přenos optického signálu oběma směry.

Klíčovým úkolem vývojového projektu atermálních multiplexorů/demultiplexorů AWG je návrh pasivní teplotní kompenzace, která musí zajistit spolehlivou funkci součástky v širokém rozsahu okolních teplot (−40 až +80°C).

MOFIC

SQS Vláknová optika Projekt MŠMT/EUREKA OE08021 MOFIC - rok realizace 2008 až 2011 - byl zaměřený na vývoj součástek s mikrostrukturními a vysoce nelineárními optickými vlákny pro optické komunikace, úkolem vývoje SQS v tomto projektu byla konstrukce součástek, vytvoření vzorků a prototypů a příprava výrobní technologie. Projekt byl řešen ve spolupráci s UFE AV ČR, v.v.i. a společností Gooch&Housego, GB.

SMATECH

SQS Vláknová optika Dalším projektem programu MŠMT/EUREKA je projekt OE08020 SMATECH - rok realizace 2007 až 2010 – zaměřený na tzv. mechanické spoje optických vláken na bázi slitiny s tvarovou pamětí vrtaných laserovým svazkem. Cílem tohoto projektu bylo komplexně vypracovat technologii výroby mechanických spojek optických vláken. Vývojové a konstrukční oddělení společnosti SQS mělo v tomto projektu za úkol ověřit přenosové vlastnosti vyvíjených spojů a vyvinout jejich části a instalační a montážní příslušenství zaručující požadované vlastnosti spoje a jejich funkční využití. Součástí úkolu bylo také zkonstruovat přípravky vhodné pro velkokapacitní sériovou výrobu.

MEMS

V oddělení optoelektroniky od roku 2010 probíhá kompletní vývoj nového procesu výroby včetně modifikace zařízení a zautomatizování výrobní linky pro výrobu a zapouzdření ultrazvukového senzoru fungujícího na bázi čipu MEMS. Součástka je určena především pro aplikace v tiskárnách.

Kontakt

Kariéra

Ke stažení

Zprávy

Certifikace

Akcionáři

Vývoj

Služby

Produkty

O nás

Úvod

Fotogalerie

Naše videa

♠ Mapa webu

ԣ Tisk

Dotazník

Obchodní podmínky

Polarizaci udržující produkty s vysokou Extinkcí

SQS Facebook SQS Linked In Facebook Twitter
SQS Vláknová optika a.s.  |  Komenského 304  |  509 01 Nová Paka   ||  IČ: 60913037  |  DIČ: CZ60913037  ||  schránka: d3qgexb   |  zapsáno: Krajský soud v Hradci Králové   |  spisová značka: B 2285   ||  tel.: +420 493 765 111  |  fax: +420 493 721 017  |  web: www.sqs-fiberoptics.com  ||  obecné informace: public(zavináč)sqs-fiberoptics.com  |  obchodní oddělení: sales(zavináč)sqs-fiberoptics.com  ||  GPS: 50°29'33.968"N, 15°31'13.037"E  ||  

© 2015  SQS Vláknová optika a.s. všechna práva vyhrazena - poslední aktualizace 27 březen 2018 15:40:58.