Foto SQS Video SQS Youtube SQS Linked In Linked In Linked In
Produkty SQS

Optické konektory pro vysoko výkonové aplikace

Optické vláknové senzory

Přesná polohovací zařízení

Zprávy z SQS

Vánoce, Vánoce, přicházejí… PF 2017

Vážení obchodní partneři, přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a osobních i profesních úspěchů v roce 2017.

SQS Vláknová optika a.s. ...

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

9. 12. 2016 společnost SQS Vláknová optika obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt SQS "Nákup strojů a zařízení pro prototypování" získal podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Potenciál 1. výzva.

Hlavním cílem projektu je z...

PM vákuové optické průchodky - adaptérové

PM vákuové optické průchodky - adaptérové

Rozšířili jsme naše portfolio vakuových průchodek. Nyní nabízíme i adaptérové průchodky, které dokáží utěsnit polarizaci udržující vlákno (PMf) s minimálním vložným útlumem a maximální extinkcí.

Průchodky se jednoduše upevňují do příruby a jsou kompatibilní s ultra vysokým vakuem.

Informace pro akcionáře

SQS Vláknová optika a.s.

SQS Vláknová optika

Pozvánka na jednání valné hromady

SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor
SQS Vláknová optika a.s. (dále jen SQS)
se sídlem Komenského 304, 509 01, Nová Paka, 509 01, IČ: 60913037

Dle bodu 16.2. „Stanov společnosti SQS Vláknová optika“ svolává představenstvo společnosti valnou hromadu:

Místo konání: sídlo společnosti
Datum: 27.6.2016 ve 13:00 hod.

Program jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
Stanovisko představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady:
„Valná hromada společnosti SQS Vláknová optika a.s. volí:
za předsedu valné hromady p. Wilhelma Quittnera,
za zapisovatele Ing. Petra Štregla,
za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Šimka a Zdeňka Švitorku,
za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Pavla Švitorku“

3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015. Účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku je zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti SQS Vláknová optika a.s. schvaluje účetní závěrku za rok 2015.“


4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty za rok 2015 ve výši 8.639.722,34 Kč takto:
• ztráta ve výši 8.639.722,34 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

5. Volba nového člena dozorčí rady
Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady:
„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Michaela Písaříka z funkce člena dozorčí rady a zvolení náhradního člena dozorčí radou, kterým byla dne 25.3.2016 zvolena Mgr. Ing Markéta Petrová. Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Ing. Markétu Petrovou. “

6. Ukončení jednání valné hromady

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je stanovena na 20.6.2016.

V Nové Pace dne 26.5.2016.

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2015

SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za r. 2015 a o stavu jejího majetku předkládaná valné hromadě

SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor
SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor

Program jednání valné hromady - program doplněn o body požadované akcionáři.

SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor
Dle bodu 16.2. "Stanov společnosti SQS Vláknová optika" svolává představenstvo společnosti valnou hromadu. Valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře:

Místo konání: sídlo společnosti
Datum: 21. 1. 2016 ve 13:30 hod.

Program:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Aktuální ekonomická situace SQS
4. Výhled ekonomické situace SQS pro rok 2016 a finanční plán pro rok 2016
5. Opatření představenstva pro stabilizaci Společnosti a zlepšení výsledků jejího hospodaření
6. Strategie a dlouhodobá koncepce SQS pro období 2016 - 20120
7. Střednědobý finanční plán SQS pro období 2016 - 2020
8. Změna stanov společnosti
9. Odvolání člena představenstva SQS
10. Volba nového člena představenstva SQS
11. Odvolání dozorčí rady SQS
12. Volba nového člena dozorčí rady SQS
13. Různé
14. Ukončení jednání valné hromady

Vyjádření akcionáře k programu valné hromady.

SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor
SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor
SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor

Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady

SQS Vláknová optika SQS Vláknová optika a.s.
se sídlem Komenského 304, 509 01, Nová Paka, 509 01, IČ: 60913037

Dle bodu 16.2. „Stanov společnosti SQS Vláknová optika“ svolává představenstvo společnosti na řádnou valnou hromadu. Mimořádná valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře:

Místo konání: sídlo společnosti
Datum: 22. 1. 2016 ve 13:00 hod.

Program jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady
3. Strategie a dlouhodobá koncepce SQS pro období 2016-2020
4. Střednědobý finančí plán SQS pro období 2016-2020
5. Změna stanov společnosti
6. Odvolání člena představenstva
7. Volba nového člena představenstva SQS
8. Odvolání člena dozorčí rady SQS
9. Volba nového člena dozorčí rady SQS
10. Různé
11. Ukončení jednání valné hromady

Stanovisko představenstva k žádosti akcionáře o zařazení nového bodu na jednání řádné valné hromady

SQS Vláknová optika Představenstvo společnosti SQS Vláknová optika a.s. na základě žádosti akcionáře zařazuje do programu jednání řádné valné hromady následující bod:

5. Odvolání jednoho člena dozorčí rady a zvolení nového

Návrh usnesení:
"Valná hromada Společnosti SQS Vláknová optika a.s. odvolává člena dozorčí rady Ing. Michaela Písaříka, datum narození 22.6.1979, bytem Armády 219, 254 01 Jílové u Prahy. Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Zdeňka Švitorku, datum narození 29.6.1974, bytem Konstantinova 1488/28, Praha 4."

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

SQS Vláknová optika a.s.
se sídlem Komenského 304, 509 01, Nová Paka, 509 01, IČ: 60913037

Dle bodu 16.2. „Stanov společnosti SQS Vláknová optika“

svolává představenstvo společnosti na řádnou valnou hromadu:
Místo konání: sídlo společnosti
Datum: 2.9.2015, 10:00

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014.

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

V Nové Pace dne 21.7.2015.

Zařazení bodu na program valné hromady:

SQS Vláknová optika Odvolání jednoho člena dozorčí rady a zvolení nového

Návrh usnesení:
"Valná hromada Společnosti SQS Vláknová optika a.s. odvolává člena dozorčí rady Ing. Michaela Písaříka, datum narození 22. 6. 1979, bytem Armády 219, 254 01 Jílové u Prahy. Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Zdeňka Švitorku, datum narození 29. 6. 1974, bytem, Konstantinova 1488/28, Praha 4."

Akciová společnost SQS Vláknová optika

Datum zápisu: 17 May 1994
Spisová značka: B 2285 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Nová Paka, Komenského 304, PSČ 50901
Identifikační číslo: 60913037
Právní forma: Akciová společnost
Akcie: 144 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč v listinné podobě
Základní kapitál: 72 000 000,- Kč

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

SQS Vláknová optika SQS Vláknová optika a.s.
se sídlem Komenského 304, 509 01, Nová Paka, 509 01, IČ: 60913037

Dle bodu 16.2. „Stanov společnosti SQS Vláknová optika“

svolává představenstvo společnosti na řádnou valnou hromadu:
Místo konání: sídlo společnosti
Datum: 2.9.2015, 10:00

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014.

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

V Nové Pace dne 21.7.2015.

05. 01. 2015 - Dokumenty k jednání mimořádné valné hromady

SQS Vláknová optika
Zobrazit pdf_soubor pdf_soubor
1) Připomínky k návrhu změn stanov podané akcionáři (ke stažení)

05. 01. 2015 - Dokumenty k jednání mimořádné valné hromady

SQS Vláknová optika 2) Stanovisko představenstva k připomínkám k návrhu změn stanov akciové společnosti SQS Vláknová optika a.s. (ke stažení)

05. 12. 2014 - Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady

Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady společnosti SQS Vláknová optika a.s. se sídlem Komenského 304, 509 01, Nová Paka, IČ: 60913037

Dle bodu 1.2. "Stanov společnosti SQS Vláknová optika" svolává představenstvo společnosti mimořádnou valnou hromadu:

Místo konání: Hradec Králové 2, Dukelská 15, kancelář notářky JUDR. Kondrové
Datum konání: 9.1.2015 v 11:00

Kontakt

Kariéra

Ke stažení

Zprávy

Certifikace

Akcionáři

Vývoj

Služby

Produkty

O nás

Úvod

ׂ Fotogalerie

ԔԔԔ Firmní video

♠ Mapa webu

ԣ Tisk

Dotazník

Obchodní podmínky

SQS Facebook SQS Linked In Facebook Twitter
SQS Vláknová optika a.s.  |  Komenského 304  |  509 01 Nová Paka   ||  IČ: 60913037  |  DIČ: CZ60913037  ||  schránka: d3qgexb   |  zapsáno: Krajský soud v Hradci Králové   |  spisová značka: B 2285   ||  tel.: 420 493 765 111  |  fax: 420 493 721 017  |  web: www.sqs-fiberoptics.com  ||  obecné informace: public(zavináč)sqs-fiberoptics.com  |  obchodní oddělení: sales(zavináč)sqs-fiberoptics.com  ||  GPS: 50°29'33.968"N, 15°31'13.037"E  ||  

© 2015  SQS Vláknová optika a.s. všechna práva vyhrazena - poslední aktualizace 07 prosinec 2016 16:32:18.