facebook youtube
VLÁKNOVÁ OPTIKA
vláknová pole, optické hermetické průchodky, optické kabely
ŘEZÁNÍ DRÁŽEK
pro přesné uložení optických vláken v jedné ose
PŘESNÉ CNC OBRÁBĚNÍ
výroba tvarově složitých přesných dílů, mikronová přesnost obrábění
TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ
rentgenování, senzorové měření, měření drsnosti, dlouhodobé testy výrobků
PŘESNÉ CNC MĚŘENÍ
sestavení plánů měření, kontaktní a optické snímání, automatický průběh měření
PROTOTYPOVÁ VÝROBA
přesné soustružené a frézované komponenty
TECHNICKÁ PODPORA
plánování, sledování a řízení výrobních procesů

Produkty vláknové optiky, optoelektroniky a přesné mechanické díly

Výroba založená na vlastním vývoji, měření a testování výrobků

.

PF-2019

PF-2019

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a osobních i profesních úspěchů v roce 2019.

.

Photonics West 2019

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2018

Ve dnech 5. – 7. 2. 2019 se SQS Vláknová optika zúčastní veletrhu Photonics West v San Francisku. ...

.

VLP s nízkým profilem (LPFA)

VLP s nízkým profilem (LPFA)

SQS vyvinula a již nabízí potenciálním zákazníkům zajímavé řešení vláknového pole s optickými vlákny vystupujícími pod úhlem 90°.

.

Nákup strojů a zařízení

Nákup strojů a zařízení

9. 12. 2016 společnost SQS Vláknová optika obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup strojů a zařízení pro prototypování.

. 

Vláknová pole

Vláknová pole

V drážky, 2D vláknová pole,  jednovidová a vícevidová vláknová pole, polarizaci zajišťující vláknová pole. vláknová pole zakonšená čočkami, 2D pole s aktivně zarovnanými vlákny.

. 

Modulární rozvaděčový systém

Modulární propojovací systém

Umožňuje rychlou výměnu poškozených optických a/nebo elektronicky vybavených modulů osazených mnohými optickými a/nebo elektrickými konektory, vhodnými pro spoje v zadní rovině zasouvaných prvků, jako třeba EN4165 standard.

. 

Přesné mechanické díly

Přesné mechanické díly

Výroba mechanických dílů s přesností pod jeden mikron, měření mechanicko-optickým více senzorovým systémem, navrhování zákaznických řešení pomocí výkresové dokumentace či 3D modelování.

. 

Hermetické vláknové průchodky

Hermetické vláknové průchodky

Hermetické vláknové průchodky pro prostředí vysokotlaké nebo vakuové (HV, UHV) s adaptérovým, pigtailovým nebo hybridním rozhraním s FC/ST konektory. Optoelektronické vakuové průchodky.

. 

Propojovací moduly

Optické propojovací kabely

Měřící a testovací optické kabely, odolné propojovací kabely, před-konektorované optikcké sestavy, více vidové, jednovidové, polarizaci zachovávající optické kabely, více vláknové nebo vysokovýkonné konektory.

. 

LED moduly

LED moduly

LED moduly pro inteligentní osvětlení, platforma pro zákaznické modifikace, verze pro stejnosměrné napájení 5-42 V, nebo pro přímé připojení na síťové napětí 230 V, se snadno integrovatelnou architekturou.

. 

Optické děliče a slučovače

Optické děliče a slučovače

Jednovidové, vícevidové a polarizaci udržující PLC děliče, pro telekomunikační i netelekomunikační optické signály, PLC děliče od 2 do 128 výstupních kanálů, asymetrické PLC děliče.

. 

Optické konektory pro vysoké výkony

Optické konektory pro vysoké výkony

Optické propojovací kabely (patchcordy), vyhotovené z polarizaci udržujícím vláknem, schopnost přenášet vysoké výkony, rozšíření vidového pole MFD, kontinuální výkony až 5 W.