facebook youtube

SQS Vláknová optika SQS Vláknová optika Společnost SQS získala nejen dnes již běžnou certifikaci ISO týkající se systému řízení kvality a environmentálního managementu podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2016.

 

Zákaznické certifikace a audity

Velmi důležité jsou pro nás také certifikace a audity našich dodavatelů a obchodních partnerů, dokládající kvalifikaci SQS pro využívání jejich technologií, včetně společností Diamond, Reichle & De-Massari, Gooch & Housego, Avago Technologies. Dalším důležitým dokladem vysokých kvalitativních standardů a nekompromisního řízení kvality ve společnosti SQS jsou zákaznické audity. SQS v tomto ohledu splnila požadavky následujících organizací: Deutsch, JDS Uniphase, Diamond SA, Gooch&Housego, Litef, Alcatel-Lucent, Tyco, BMW, TÜV SÜD. K našim zákazníkům patří široké spektrum firem nejen z oblasti telekomunikačního průmyslu, ale také z mnoha dalších průmyslových sektorů, kde se komponenty vláknové optiky využívají. Jedná se především o tzv. integrovanou optiku, tedy optické komponenty vyvinuté pro integraci do větších celků - modulů, zařízení pro nejrůznější aplikace využívající přenosu dat ve formě optických signálů, např. optické měřicí přístroje a systémy, sensory a sensorové systémy v energetice, ve strojírenství, chemickém, petrochemickém, důlním, automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví pro nejrůznější diagnostické systémy, a v mnoha dalších využívajících přenosy po optických vláknech.

SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika
SQS Vláknová optika

 

Trvalý důraz na kvalitu

Politika kvalitySQS Vláknová optika

Co nejlepší kvalita našich produktů a úzká spolupráce se zákazníky při řešení jejich požadavků je významným cílem naší společnosti:

  • Zákazník je v centru našeho úsilí, neboť na jeho spokojenosti závisí další vzájemná spolupráce a prosperita naší firmy.
  • Spokojenosti zákazníků dosahujeme vysokou technickou úrovní a špičkovou kvalitou našich výrobků a služeb.
  • Kvalita je pro nás faktorem úspěchu a konkurenceschopnosti. Proto byl v naší společnosti zaveden a v roce 1998 prvně certifikován systém managementu kvalitai podle normy ISO 9001.
  • Systém řízení naší společnosti je zaměřen především na prevenci neshod a zvyšování efektivnosti všech procesů od plánování vývoje výrobků až po servis v průběhu používání výrobku u zákazníka.
  • V roce 2010 byl systém řízení kvality recertifikován dle normy ISO 9001:2008 a rozšířen na středisko optoelektroniky a senzoriky.

 

Rozsah systému managementu kvality ISO 9001, vývoj, výroba a prodej spojovacích prvků, aktivních a pasivních součástek vláknové optiky. Montáž a zkoušení polovodičových prvků.

Ochrana životního prostředí

SQS Vláknová optikaOchrana životního prostředí, péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců se staly prioritními cíli naší společnosti a nedílnou součástí firemní kultury. Snahou SQS je neustálé zlepšování všech procesů za účelem minimalizace vlivu naší produkce na znečišťování životního prostředí a snižování spotřeby zdrojů.

Rozsah systému environmentálního managementu ISO14001
Vývoj, výroba a prodej spojovacích prvků, aktivních a pasivních součástek vláknové optiky. Montáž a zkoušení polovodičových prvků.

Systém řízení vztahující se k ochraně životního prostředí byl integrován do firemních procesů na základě normy ISO 14001 a certifikován v roce 2001. V roce 2018 proběhla recertifikace systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2016.

 

SQS Conflict Minerals Policy

SQS Vláknová optika SQS Vláknová optika a.s. fully supports the objectives of Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010 (“Conflict Minerals Law”), which aims to minimize violence and environmental damage in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and surrounding countries. SQS Vláknová optika a.s. does not directly purchase any Conflict Minerals from any source and does not knowingly procure any product containing Conflict Minerals from the Conflict Region. SQS Vláknová optika a.s. expects that all suppliers comply with Conflict Minerals Law and provide all necessary declarations using the EICC / GeSI Conflict Minerals Reporting Template. These measures will be used in conjunction with industry initiatives such as the Conflict-Free Smelter Program to reasonably assure that the Tantalum, Tungsten, Tin or Gold in the products we manufacture do not directly or indirectly finance or benefit unauthorized armed groups in the DRC.

In addition, we have also reviewed our existing supply base, in particular suppliers of materials that contain “conflict minerals”. We can confirm that at this time there is no indication that any products we manufacture contain minerals that directly or indirectly finance or benefit armed groups in the Covered Countries. SQS Vláknová optika a.s. will assess future business with suppliers who are noncompliant with this policy. SQS Vláknová optika a.s. will work with its supply chain to increase transparency regarding the origin and traceability of minerals contained in products.

Informace pro zákazníky

SQS Vláknová optika Obaly námi uvedené na trh splňují požadavky zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění. Za všechny obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu u společnosti EKO-KOM a s. pod č. EK-F00022487