facebook youtube

Optická vláknová pole

Vyrábíme zákaznická vláknová pole pro přesné uložení optických vláken v řadě (1D) popř. v rovině (2D). Vláknová pole mohou obsahovat většinu vláken vč. polarizaci udržujících (PM). Čelní plochy vláknových polí jsou broušena pod různými úhly dle aplikace. Krycí víčko 1D vláknových polí může být ztenčeno až na tloušťku 150um a čelní plochy polí mohou být doplněny antireflexní popř. reflexní vrstvou stejně jako čočkovým polem. 2D vláknová pole můžeme umístit do kovových přírub a opačnou stranu vláken opatřit optickými konektory.

V-drážky a vláknová pole

Vyrábíme vláknová pole pro přesné uložení optických vláken v jedné ose. Díky přesnému procesu řezání drážek ve tvaru písmene V do skleněných substrátů dosahujeme vysoké přesnosti uložení vláken vůči substrátu. V drážky řežeme nejčastěji do borosikátových skel popřípadě do křemenných skel s tloušťkou od 0,5 do 2,5mm. Po umístění vláken do V-drážek překryjeme sklem tloušťky od 150um do 2,5mm. Čelní plocha celého pole je následně broušena na základě zákaznického požadavku popř. opatřena antireflexní vrstvou. Vláknová pole se nejčastěji používají pro zapouzdrování optotelektrických integrovaných obvodů, optických planárních struktur (PLC výkonové děliče) nebo senzoriku. Vyrábíme vláknové pole s SM, MM ale i PM vlákny vč. jejich kombinace s různým počtem vláken. Na výsledném poli se u všech kanálů měří vzdálenost mezi skutečnou polohou jádra a ideální pozicí jádra.

Maticové vláknová pole

Vyrábíme maticová vláknová pole pro přesné uložení optických vláken v ploše. Do skleněných předbroušených disků jsou pulsním laserem vyvrtány přesné otvory, do kterých jsou následně zalepená optická vlákna (SM, MM, PM) v různých vzorech. Následuje vybroušení celé čelní plochy pole a nanesení antireflexní vrstvy dle požadavků. Maticové pole je nejčastěji vyráběno z křemenného, borosilikátového skla popř. Al2O3. Maticové vláknové pole je dle požadavků možno umístit do hliníkového (eloxovaného) popř. nerezového držáku pro následné uchycení v dané aplikaci. Na výsledném maticovém poli jsou měřeny skutečné polohy jader vláken vůči ideálním pozicím.