facebook youtube

V oblasti výzkumu a vývoje SQS nabízí:

 • Silné oddělení výzkumu a vývoje zabývající se vývojem speciálních optických komponentů a sestav, včetně zákaznických řešení pro široký rozsah aplikací v automobilovém, telekomunikačním, zdravotnickém, chemickém a leteckém průmyslu, včetně vládních a armádních zakázek.
 • Vývojové laboratoře určené pro podporu konkrétních procesů nebo výrobních linek.
 • Zkušební laboratoře pro sledování kvality vyrobených produktů, zajišťování materiálových testů a testů vlivu okolního prostředí, testování dlouhodobé spolehlivosti, zjišťování mechanických, tepelných a elektrických vlastností vyvíjených a vyráběných komponentů nebo produktů.
 • Dodržování standardů kvality a regulačních předpisů vydaných organizacemi ISO, IEC, Telcordia a ITU.

Technický vývoj, aplikovaný výzkum, procesní vývoj, konstrukce

SQS se kromě výroby standardních telekomunikačních komponentů vláknové optiky stále více zaměřuje na speciální produkty a řešení pro telekomunikační, a převážně ne-telekomunikační aplikace optických přenosů, např. v automobilovém, leteckém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, státní správě nebo armádě.

Silné oddělení vývoje umožňuje SQS držet krok s vývojem špičkových technologií a zachovat si konkurenceschopnost na trhu komponentů vláknové optiky. Navíc je také předpokladem pro vývoj a výrobu ucelených zákaznických řešení podle představ zákazníků, a to nejen z oblasti telekomunikací, ale také z dalších průmyslových sektorů. Mnoho ze současných produktů z nabídky SQS vzniklo právě na základě zákaznického řešení.

Vývojovou základnu společnosti SQS tvoří vývojové oddělení, oddělení konstrukce, nástrojárny a prototypové dílny pro výrobu speciálních optických propojovacích modulů, výrobních přípravků i speciálních měřicích přístrojů a zařízení podle požadavků zákazníka. Oddělení vývoje je svou činností orientováno především na zdokonalování stávajících výrobních postupů, na vývoj a výrobu speciálních měřících a monitorovacích zařízení a na řešení výzkumných projektů souvisejících s plněním zakázek.

V roce 2004 bylo založeno Technologické centrum SQS, které zajišťuje kontinuální vývoj nových výrobních procesů a technologií za účelem jejich přenesení a použití v sériové výrobě ve všech výrobních divizích firmy. Technologické centrum představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního i aplikovaného výzkumu ve všech oblastech přenosů signálu optickým vláknem. Technologické centrum SQS při řešení projektů úzce spolupracuje s průmyslovými i institucionálními partnery včetně Akademie věd ČR a českých vysokých škol (ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava). Některé domácí, ale zejména mezinárodní projekty, patří k vysoce prestižním a představují základ pro další inovační rozvoj firmy SQS.

CZ VE M MV souvislosti s dokončením projektu "Prototypování", který byl podpořen z programu Potenciál OP PIK, byla vývojová kapacita firmy rozšířena o špičkovou obráběcí technologii pro vývoj vysoce přesných, často tvarově náročných mechanických dílů pro nejrůznější optické a optoelektronické komponenty. V souladu s podmínkami projektu SQS nabízí pořízenou technologii a s ní spojené vývojové služby také dalším subjektům. Dále je uveden seznam pořízené technologie a příslušný výčet vývojových testů.

IR Femtosekundový laser (vč. vysoce přesného polohování obrobku)

 • testy obrobitelnosti skel femtosekundovým laserem
 • testy přímého zápisu vlnovodů do skel
 • test LIDT (Laser Induced Damage Threshold) pro IR femtosekundový laser

Multifunkční obráběcí centrum CNC

 • testy obrobitelnosti mechanických dílů ve vysokých přesnostech (vč. materiálů těžko obrobitelných, např. titan, duplexové oceli nebo materiálů z kategorie superslitin, např. inconel)
 • testy obrobitelnosti rotačních součástí, které vedle soustružnických operací často obsahují velký podíl frézovacích a vrtacích operací pod různými úhly, a to včetně volně tvarovaných ploch (tzv. free form plochy)
 • nalezení funkčního a výrobně optimálního konstrukčního řešení

Vysoce přesné frézovací centrum CNC

 • testy obrobitelnosti v mikronových až sub-mikronových přesnostech (jak pro tradiční kovové materiály, např. nerezová ocel, tak pro těžko obrobitelné materiály typu sklo a keramika)
 • testy obrobitelnosti tvarově komplikovaných dílů

Souřadnicový měřicí stroj pro optické měření drsnosti a profilu

Optická měření obrobků

 • měření přesných mechanických dílů
 • měření kvality povrchů
 • měření geometrie a kvality řezných hran obráběcích nástrojů
 • zjišťování vad na obráběcích nástrojích

Pozn.:  Zejména v úlohách dosahování leštěných povrchů a obrábění v mikronových přesnostech je nezbytné věnovat maximální pozornost nejen obráběcímu stroji a použité technologii, ale také obráběcím nástrojům. Při vysokých přesnostech obrábění je provedení inspekce obráběcích nástrojů před nasazením do procesu obrábění nezbytné.