facebook youtube

V oblasti výzkumu a vývoje SQS nabízí:

 • Silné oddělení výzkumu a vývoje zabývající se vývojem speciálních optických komponentů a sestav, včetně zákaznických řešení pro široký rozsah aplikací v automobilovém, telekomunikačním, zdravotnickém, chemickém a leteckém průmyslu, včetně vládních a armádních zakázek.
 • Vývojové laboratoře určené pro podporu konkrétních procesů nebo výrobních linek.
 • Zkušební laboratoře pro sledování kvality vyrobených produktů, zajišťování materiálových testů a testů vlivu okolního prostředí, testování dlouhodobé spolehlivosti, zjišťování mechanických, tepelných a elektrických vlastností vyvíjených a vyráběných komponentů nebo produktů.
 • Dodržování standardů kvality a regulačních předpisů vydaných organizacemi ISO, IEC, Telcordia a ITU.

Technický vývoj, aplikovaný výzkum, procesní vývoj, konstrukce

SQS se kromě výroby standardních telekomunikačních komponentů vláknové optiky stále více zaměřuje na speciální produkty a řešení pro telekomunikační, a převážně ne-telekomunikační aplikace optických přenosů, např. v automobilovém, leteckém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, státní správě nebo armádě.

Silné oddělení vývoje umožňuje SQS držet krok s vývojem špičkových technologií a zachovat si konkurenceschopnost na trhu komponentů vláknové optiky. Navíc je také předpokladem pro vývoj a výrobu ucelených zákaznických řešení podle představ zákazníků, a to nejen z oblasti telekomunikací, ale také z dalších průmyslových sektorů. Mnoho ze současných produktů z nabídky SQS vzniklo právě na základě zákaznického řešení.

Vývojovou základnu společnosti SQS tvoří vývojové oddělení, oddělení konstrukce, nástrojárny a prototypové dílny pro výrobu speciálních optických propojovacích modulů, výrobních přípravků i speciálních měřicích přístrojů a zařízení podle požadavků zákazníka. Oddělení vývoje je svou činností orientováno především na zdokonalování stávajících výrobních postupů, na vývoj a výrobu speciálních měřících a monitorovacích zařízení a na řešení výzkumných projektů souvisejících s plněním zakázek.

V roce 2004 bylo založeno Technologické centrum SQS, které zajišťuje kontinuální vývoj nových výrobních procesů a technologií za účelem jejich přenesení a použití v sériové výrobě ve všech výrobních divizích firmy. Technologické centrum představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního i aplikovaného výzkumu ve všech oblastech přenosů signálu optickým vláknem. Technologické centrum SQS při řešení projektů úzce spolupracuje s průmyslovými i institucionálními partnery včetně Akademie věd ČR a českých vysokých škol (ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava). Některé domácí, ale zejména mezinárodní projekty, patří k vysoce prestižním a představují základ pro další inovační rozvoj firmy SQS.

CZ VE M MV souvislosti s dokončením projektu "Prototypování", který byl podpořen z programu Potenciál OP PIK, byla vývojová kapacita firmy rozšířena o špičkovou obráběcí technologii pro vývoj vysoce přesných, často tvarově náročných mechanických dílů pro nejrůznější optické a optoelektronické komponenty. V souladu s podmínkami projektu SQS nabízí pořízenou technologii a s ní spojené vývojové služby také dalším subjektům. Dále je uveden seznam pořízené technologie a příslušný výčet vývojových testů.

IR Femtosekundový laser (vč. vysoce přesného polohování obrobku)

 • testy obrobitelnosti skel femtosekundovým laserem
 • testy přímého zápisu vlnovodů do skel
 • test LIDT (Laser Induced Damage Threshold) pro IR femtosekundový laser

Multifunkční obráběcí centrum CNC

 • testy obrobitelnosti mechanických dílů ve vysokých přesnostech (vč. materiálů těžko obrobitelných, např. titan, duplexové oceli nebo materiálů z kategorie superslitin, např. inconel)
 • testy obrobitelnosti rotačních součástí, které vedle soustružnických operací často obsahují velký podíl frézovacích a vrtacích operací pod různými úhly, a to včetně volně tvarovaných ploch (tzv. free form plochy)
 • nalezení funkčního a výrobně optimálního konstrukčního řešení

Vysoce přesné frézovací centrum CNC

 • testy obrobitelnosti v mikronových až sub-mikronových přesnostech (jak pro tradiční kovové materiály, např. nerezová ocel, tak pro těžko obrobitelné materiály typu sklo a keramika)
 • testy obrobitelnosti tvarově komplikovaných dílů

Souřadnicový měřicí stroj pro optické měření drsnosti a profilu

Optická měření obrobků

 • měření přesných mechanických dílů
 • měření kvality povrchů
 • měření geometrie a kvality řezných hran obráběcích nástrojů
 • zjišťování vad na obráběcích nástrojích

Pozn.:  Zejména v úlohách dosahování leštěných povrchů a obrábění v mikronových přesnostech je nezbytné věnovat maximální pozornost nejen obráběcímu stroji a použité technologii, ale také obráběcím nástrojům. Při vysokých přesnostech obrábění je provedení inspekce obráběcích nástrojů před nasazením do procesu obrábění nezbytné.

 

Přehled nejvýznamnějších vývojových projektů SQS:

DAPHNE

SQS Vláknová optika EU/FP7 DAPHNE (Development of Aircraft Photonic NEtvowk, 2010-2013). V projektu jsou řešeny optické sítě pro letectví, formování norem spojené s užitím optických součástek a přenosových systémů. Hlavním investorem projektu je EADS/Airbus a projektu se účastní dalších 15 soukromých společností, vysokých škol a výzkumných institucí z EU. Firma SQS je zodpovědná za převod poznatků z optických páteřních a přístupových sítí, realizaci bezpečnostních opatření a vývoj optických modulů vhodných pro aplikaci na palubě letadel a helikoptér (první plánovaná realizace bude na palubě A-380).

POLYPLAN

Projekt MPO/TIP FR-TI3/797 POLYPLAN (2011-2013) se zabývá vývojem hybridních optických součástek vytvořených na optických čipech Na+ Ag+ iontovou výměnou a vývojem polymerních optických struktur. Cílem je využití technologie na vytváření polymerních mikro a nano mřížek (Braggovské mřížky a mřížky s dlouhou periodou) pro zcela nové optické součástky určené pro informatiku a senzoriku. Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT.

PAPREP

SQS Vláknová optika V projektu TAČR/ALFA TA01011105 PAPREP (2011-2013) je řešeno vytvoření optického směrovače datových bloků (paketů). Projekt využívá výstup z projektu MOFIC vysoce nelineární optický člen, který tvoří jádro optického přepínače. Řešení probíhá ve spolupráci s ČVUT a UFE AV ČR, v.v.i.

FOGS

SQS Vláknová optika Projekt MŠMT/EUREKA LF11001 FOGS (2011-2014) se zabývá vytvořením vláknových senzorů plynů se zaměřením na detekci koncentrace CO2. Projekt je reakcí na nově vzniklé poptávky po optických detektorech v medicíně, letectví a kosmonautice. Na projektu spolupracují UFE AV ČR, v.v.i., IPHT DE a CIS DE.

 

EYESAFE2U

Projekt MPO/TIP FR-TI4/734 EYESAFE2U (2012-2015) je zaměřen na zcela novou oblast fotonických součástek v oblasti rozhraní blízkého a středního infračerveného pásma. Nové materiály a optická vlákna dopovaná vzácnými zeminami (Tu) umožňují vytvoření vláknových laserů (např. Tu na vlnové délce 2µm). Výhoda této vlnové délky je její „citlivost“ na polymerní a organické materiály (např. pro popisování) a necitlivost lidského oka na tuto vlnovou délku. Necitlivost lidského oka na vlnovou délku 2µm je obrovskou výhodou pro využití laseru např. při operacích oka nebo pro aplikace v průmyslových výrobách. Projekt je řešen ve spolupráci s UFE AV ČR, v.v.i. a s Gooch&Housego GB.

AAWG multiplexor/demultiplexor

Projekt AAWG se zabývá vývojem atermálních cyklických vlnových odbočnic resp. atermálních obousměrných multiplexorů/demultiplexorů na bázi planární technologie AWG (Arrayed Waveguide Grating). Cílem řešení SQS je zvládnutí výroby zcela pasivní součástky nevyžadující jakékoli napájení a umožňující přenos optického signálu oběma směry.

Klíčovým úkolem vývojového projektu atermálních multiplexorů/demultiplexorů AWG je návrh pasivní teplotní kompenzace, která musí zajistit spolehlivou funkci součástky v širokém rozsahu okolních teplot (−40 až +80°C).

MOFIC

SQS Vláknová optika Projekt MŠMT/EUREKA OE08021 MOFIC - rok realizace 2008 až 2011 - byl zaměřený na vývoj součástek s mikrostrukturními a vysoce nelineárními optickými vlákny pro optické komunikace, úkolem vývoje SQS v tomto projektu byla konstrukce součástek, vytvoření vzorků a prototypů a příprava výrobní technologie. Projekt byl řešen ve spolupráci s UFE AV ČR, v.v.i. a společností Gooch&Housego, GB.

SMATECH

SQS Vláknová optika Dalším projektem programu MŠMT/EUREKA je projekt OE08020 SMATECH - rok realizace 2007 až 2010 – zaměřený na tzv. mechanické spoje optických vláken na bázi slitiny s tvarovou pamětí vrtaných laserovým svazkem. Cílem tohoto projektu bylo komplexně vypracovat technologii výroby mechanických spojek optických vláken. Vývojové a konstrukční oddělení společnosti SQS mělo v tomto projektu za úkol ověřit přenosové vlastnosti vyvíjených spojů a vyvinout jejich části a instalační a montážní příslušenství zaručující požadované vlastnosti spoje a jejich funkční využití. Součástí úkolu bylo také zkonstruovat přípravky vhodné pro velkokapacitní sériovou výrobu.

MEMS

V oddělení optoelektroniky od roku 2010 probíhá kompletní vývoj nového procesu výroby včetně modifikace zařízení a zautomatizování výrobní linky pro výrobu a zapouzdření ultrazvukového senzoru fungujícího na bázi čipu MEMS. Součástka je určena především pro aplikace v tiskárnách.