facebook youtube

Zábavný program pro děti i dospělé

Otevrene brany SQS

Srdečně zveme širokou veřejnost, naše zaměstnance, jejich rodiny a přátele a každého, koho zajímá svět SQS na Den otevřených bran SQS v sobotu 16. 10. 2021 od 15:00.

Přijďte strávit příjemné odpoledne v areálu SQS.

Těšit se můžeme na:

 • české hity v podání kapely Mr. STANYOL
 • vyhřívaný stan s herní zónou, aktivitami pro popularizaci vědy a hlavolamy pro děti i dospělé
 • stánky s bohatým občerstvením (pro zaměstnance na místě k vyzvednutí poukázky na klobásu, gulášovou polévku, nealko, svařák a pivo)
 • otevřené vnitřní i venkovní prostory firemní školky DS Saurus – bude možné si školku projít a prohlédnout, na zahradě bude pro děti připravený skákací hrad, pro děti zaměstnanců ve věku 3-8 let zajistíme ve školce hlídání na max. 2 hodiny (nutno nahlásit předem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Posezení, balónky a příjemný moderátor jsou samozřejmostí.

Rádi uvítáme všechny návštěvníky.

Optické konektory SMA, D80 s měděnou ferulí pro vysoké výkony

High-Power Connector

Společnost SQS Vláknová optika nabízí řešení konektorových spojů pro přenos vysokých optických výkonů. Řešení SQS je založeno na použití měděných ferulí s vrtanou čelní stranou. Měděné tělo umožňuje lepší odvod tepla a volně uložená špička optického vlákna minimalizuje pravděpodobnost poškození rozpojeným optickým signálem. Přední část konektoru navíc neobsahuje epoxid, takže zde není žádný materiál, který by se mohl snadno vznítit.

Tým SQS vyvinul nový design těchto konektorů umožňující přenosy vyšších výkonů přidáním „end-cup“ zakončení na čelní stranu optického vlákna. Toto řešení zajišťuje rozšíření průměru vidového pole, a tím snižuje hustotu výkonu na rozhraní sklo-vzduch na úroveň pod prahovou hodnotou poškození.

Dalšího zdokonalení těchto konektorů lze dosáhnout nanesením antireflexní vrstvy nebo využitím technologie „mode-stripping“ zajišťující odstranění paprsků světla, které se navázaly do pláště optického vlákna.

 

PF-2021 Vážení obchodní přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovní úspěchů.

Zároveň děkujeme za spolupráci v roce 2020 a těšíme se na její pokračování a další rozvoj v roce 2021.

SQS Vláknová optika a.s.

 

 

 

 

 

 

Logo programu podpory - povinna publicitawww.sqs-saurus.cz

SQS Vláknová optika a.s. ve společném projektu s Quittner & Schimek s.r.o. založila firemní mateřskou školku resp. dětskou skupinu DS Saurus. Projekt "SQS vzdělávací centrum - DS Saurus" (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015425) získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě, která je zaměřena na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Dětská skupina DS Saurus je plnohodnotné vzdělávací zařízení pro předškolní děti, které je zapsané do rejstříku dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedení obou společností se tímto významným krokem rozhodlo podpořit rodiny s malými dětmi, aby jim usnadnilo výkon jejich zaměstnání.

Dětská skupina je umístěna v kompletně zrekonstruovaných prostorách rodinného domku v Havlíčkově ulici v Nové Pace nedaleko firemního areálu SQS Vláknová optika. Děti mají k dispozici velmi kvalitně vybavené zázemí s hernami, klidovou místností/místností na spaní, kuchyňkou, jídelnou a učebnou. Je zde i vlastní uzavřená zahrada s herními prvky. Celoroční provoz zajišťuje kvalifikovaný personál podle propracovaného výchovného a vzdělávacího plánu s důrazem na individuální přístup, využití moderních didaktických pomůcek a především rodinnou atmosféru.

Výchovný a vzdělávací program zahrnuje rozmanité činnosti:

 • Aktivní pohyb, umělecké a tvůrčí činnosti, výuku angličtiny, moderní směry vzdělávání (např. prvky Montessori), ekologii, práce na zahrádce (pěstování zeleniny, ovocné stromky, léčivé rostlinky).
 • Rozvoj kreativního, technického a analytického myšlení, logopedii (individuálně) a předškolní přípravu.

Firemní dětská skupina má kapacitu 12 dětí s tím, že podle zájmu může být navýšena až na 24 dětí. Zařízení je určené pro předškolní děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Případná volná kapacita může být nabídnuta k využití také dalším firmám, jejichž zaměstnanci o to projeví zájem.

Společnost SQS Vláknová optika, která je zřizovatelem a provozovatelem dětské skupiny Saurus, bude svým zaměstnancům část měsíčního „školkovného“ hradit.

sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg

ZPRÁVA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA

4. 3. 2021 - POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky smí nejpozději od 12. března 2021, resp. 15. března 2021, umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a jeho výsledek je negativní.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen prokázat lékařskou zprávou, resp. výpisem z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) – tento výpis vystavuje ošetřující lékař. Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hodin, a které nemají příznaky onemocnění Covid-19.

V SQS budeme provádět testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze provést laickou osobou, a to s frekvencí 1x týdně. V závislosti na dostupnosti testů budeme provádět samoodběrové rychlé antigenní testy ze slin (první test) a samoodběrové rychlé antigenní testy ze stěru z přední části nosu (testy v následujících týdnech). Ideálně bychom s testováním části zaměstnanců chtěli začít již zítra, tj. 5.3.2021. Nebude-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

V případě negativního výsledku testu zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních hygienických a ochranných opatření.

V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen bezodkladně opustit pracoviště a bezodkladně informovat svého registrujícího praktického lékaře, případně krajskou hygienickou stanici, pokud registrujícího lékaře nemá. Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tzn. musí se izolovat. Bude odeslán na tzv. konfirmační PCR test, kterému je povinen se podrobit.

22. 2. 2021 - POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ FFP2

S okamžitou platností se zavádí povinnost nošení respirátorů FFP2 ve všech vnitřních a venkovních prostorách SQS.

Během dopoledne proběhne distribuce 10 ks respirátorů pro každého zaměstnance. Pokud zatím někdo nemá respirátor k dispozici, jako náhradu použije 2 jednorázové chirurgické roušky.

19. 2. 2021 - DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE PRAVIDLO 4R - ROZUM, ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY

Od pondělí 22. 2. 2021 smí být u stolu max. 3 lidé a v kuřárně max. 2 lidé!
Dodržujte rozestupy, chraňte sebe i své blízké, používejte ROZUM!

V našem regionu stoupá výskyt onemocnění COVID-19 v důsledku šíření tzv. britské mutace viru (Brigita). Je nezbytné dodržovat preventivní opatření proti šíření onemocnění důsledněji než kdy dříve. Mějme všichni na vědomí, že nedodržování relativně jednoduchých preventivních opatření může mít pro činnost firmy velmi nepříjemné následky. Ale nejen na činnost firmy – také na zdraví a život každého zaměstnance a našich blízkých.

V těžkých stavech v nemocnicích se nyní ocitají stále mladší lidé, průběh onemocnění se proti minulým měsícům dosti zhoršil. Nová mutace viru je výrazně nakažlivější. Podle informací od Krajské hygienické stanice může ve velice krátké době zasáhnout a paralyzovat celé kolektivy. V několika výrobních podnicích na Jičínsku již byly zavřené části firem. Zaměstnanci zůstávají doma a je jim vyplácena náhrada mzdy ve výši 60%.

Vedení společnosti velmi důrazně žádá všechny zaměstnance o dodržování následujících opatření:

 1. PRAVIDLO 4R - ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY, ROZUM
    
 2. ROUŠKY/RESPIRÁTORY
  • správně nasazené = kryjí ústa i nos
  • správná manipulace = roušky se nedotýkat, sahat pouze na gumičky, neodkládat roušku na stůl
  • je-li rouška vlhká, skončila její životnost – nutno vyměnit, při výměně vložit roušku do sáčku, neprodyšně uzavřít a vyhodit do komunálního odpadu
 3. RUCE
  • dodržovat hygienu rukou
  • při vstupu do firmy VŽDY SI VYDEZINFIKUJTE RUCE (dezinfekce musí pokrýt celý povrch rukou)
  • v průběhu dne opakovaně mýt ruce teplou vodou a mýdlem, opakovaně používat dezinfekci, ke stisknutí dezinfekčního dávkovače použít loket
 4. ROZESTUPY
  • není pouhá fráze!
  • neshlukovat se, nepřibližovat se k ostatním ==> MINIMALIZUJTE RIZIKO NAKAŽENÍ
  • vydržte to a toto opatření skutečně dodržujte; tři lidi v malé kuchyňce je nesmysl!
 5. ROZUM
  • není vám dobře, zůstaňte doma a nešiřte nákazu dál, BUĎTE OHLEDUPLNÍ
  • když jste celou pracovní dobu v roušce/respirátoru a dodržujete odstupy od kolegů na dílně, tak si přece nepůjdete se 3 kolegy sednout ke stolečku, kde si roušku/respirátor sundáte a budete si s nimi povídat ve vzdálenosti 50 cm od obličeje!!!
  • všude, kde to lze, pravidelně větrejte
  • je-li pracoviště vybaveno sterilizátorem vzduchu, musí být zapnutý (není to věšák na pláště!)
  • vyhýbejte se malým nevětraným prostorám (výtahy apod.)

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:

 • pečlivě nosíte roušku celou pracovní dobu, ale během přestávky na jídlo, oddech nebo kouření ji odložíte, nedodržíte dostatečný odstup od ostatních ==> násobně zvyšujete riziko nákazy
 • špatná manipulace s rouškou = dotýkáte se roušky, povalujete roušku po stole, nosíte roušku v kapse, v kabelce ==> násobně zvyšujete riziko nákazy

   

  4. 1. 2021 - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SQS Vláknová optika a.s.

  Vedení společnosti žádá všechny zaměstnance, aby nyní více než kdy jindy dodržovali všechna preventivní opatření - povinné nošení roušek, mytí a dezinfekce rukou, odstupy, neshlukování, omezení pochůzek a návštěv mezi odděleními, dodržování stále stejných skupinek kolegů, se kterými stolujete atd. Vedoucí pracovníky prosím, aby šli sami příkladem a aby skutečně dodržování všech preventivních opatření kontrolovali a vyžadovali.

  Určitě všichni vnímáme, že epidemická situace je stále neutěšená a že nyní po vánočních svátcích a silvestrovských oslavách, kdy probíhala rodinná a přátelská setkání, je riziko přenosu nákazy do firmy ještě větší.

  Buďme k sobě vzájemně ohleduplní a přistupujme k dodržování všech opatření maximálně odpovědně, abychom společně udrželi bezproblémový provoz všech oddělení SQS.

  Bylo rovněž rozhodnuto o prodloužení „půlhodinového benefitu“ do konce ledna 2021 za podmínek platných dosud.

   

  12. 10. 2020 - DALŠÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SQS Vláknová optika a.s.

  Vývoj epidemiologické situace není příznivý. Platí všechna opatření zavedená 16. 9. 2020, která se doplňují o další preventivní opatření:

  1. ROUŠKY
   Důsledně noste roušky. Velmi doporučujeme nosit roušky i ve výrobních dílnách a kancelářích, kde je dodržování povinného rozestupu 2 metry na hraně. Každý obdržel od SQS sadu jednorázových a sadu textilních roušek. Tyto doporučujeme kombinovat. Prosím Vás o hygienické zacházení s rouškami viz přílohy. Nenoste jedinou jednorázovou roušku celý den a už vůbec ne celý týden!
  2. ČIPOVÁNÍ, DEZINFEKCE
   Doporučujeme nedotýkat se při zaznamenávání docházky prsty docházkového terminálu. Pro zmáčknutí příslušného tlačítka raději použijte váš čip. V budovách SQS je umístěno (pevně připevněno na zdech) 15 ks dávkovačů dezinfekce viz příloha – prosím využívejte je.
  3. VÝUKA ANGLIČTINY
   Nechceme zatím přistoupit k přerušení firemní výuky AJ. Lekce se budou nově konat ve velké zasedací místnosti za dodržení bezpečných vzdáleností mezi studenty.
  4. PORADY ZAMĚSTNANCŮ Z VÍCE ODDĚLENÍ
   Pokud to bude jen trochu možné, prosím, vždy upřednostněte elektronický nebo telefonický kontakt. Pokud je z provozních důvodů nezbytné konat porady s osobní přítomností zaměstnanců z více oddělení, budou všichni dodržovat pravidlo 3R (roušky – ruce – rozestupy). Minimalizujte dobu trvání porad. U kulatého stolu u odd. kvality mohou sedět max. 3 osoby. Další jedině na dislokovaných židlích podél stěn s dodržením 2m rozestupů. U kulatých stolů u kávovaru v budově D mohou sedět max. 2 osoby. Pro nezbytné porady s větším počtem účastníků si prosím rezervujte velkou zasedací místnost.
  5. NÁVŠTĚVY
   Omezte prosím návštěvy všech třetích osob v SQS na minimum. Do areálu SQS platí zákaz vstupu dětí, rodinných příslušníků a přátel zaměstnanců. Pracovní návštěvy se povolují v maximálním počtu 3 návštěvníků. Žádné podávání rukou! Při vstupu a po celou dobu pobytu musí mít návštěva i navštívený/provázející zaměstnanec nasazenu roušku. Návštěva si nazuje návleky, vydezinfikuje si ruce a navštívený/provázející zaměstnanec provede měření tělesné teploty. Je-li teplota některého návštěvníka vyšší než 37,3°C, není mu umožněn vstup.
  6. POHYB V AREÁLU SQS
   Omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum. Neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti. Na kávu choďte maximálně ve dvou, nikoliv ve skupince několika kolegů. Administrativní pracovníci budou využívat pouze zázemí svého patra (křídla). Nebudou navštěvovat své kolegy v kuchyňkách v jiných patrech a odděleních. Např. kuchyňku u oddělení nákupu budou používat pouze zaměstnanci sídlící na témže patře (nákup, prodej, logistika OAS), nikdo další. V kuchyňkách pobývejte co nejkratší dobu.
  7. DALŠÍ, RŮZNÉ
   Používejte schody, vyhýbejte se výtahům. K podpisům používejte svou vlastní propisku (podpisy na průvodkách, seznámení s návody a předpisy, podpisy účasti na školení, převzetí stravenek apod.).

  Vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům, kteří k dodržování preventivních opatření přistupují zodpovědně, chovají se ohleduplně, kolegiálně a kterým zdraví nás všech není lhostejné. Děkuje každému, kdo svým chováním a přístupem pomáhá udržet bezproblémový chod firmy.

   

  16. 9. 2020 - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SQS PLATNÁ K 16. 9. 2020

  1. pokud na sobě pociťujete příznaky podobné běžné chřipce, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže, zažívací obtíže, ztrátu nebo otupění chuti nebo čichu, obraťte se na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů; v žádném případě nechoďte do zaměstnání a tuto skutečnost neprodleně oznamte svému nadřízenému
  2. každý vedoucí bude provádět kontrolu tělesné teploty zaměstnanců bezdotykovým teploměrem každý den na začátku směny – ideálně nejpozději do 15 minut od příchodu každého zaměstnance na pracoviště; v případě nepřítomnosti vedoucího je jeho povinností zajistit kontrolu jiným pověřeným zaměstnancem (pokud plánujete dovolenou nebo nebudete přítomni z jiného důvodu, kontaktujte mě, dohodneme se na dalším postupu); zjevně nemocní zaměstnanci budou vedoucími neprodleně odesláni ke svému ošetřujícímu lékaři
  3. pokud vám byla hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem nařízena karanténa, informujte o tom zaměstnavatele a striktně ji dodržujte
  4. žádné podávání rukou, dodržujte pravidla o kašlání a kýchání
  5. omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum; neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti; až do odvolání je zakázáno pořádat oslavy svátků a narozenin formou hromadného shromažďování
  6. v hlavní jídelně bude stát každý stůl samostatně, není dovoleno jejich spojování; u každého stolu mohou sedět max. 4 osoby; ve skleněném atriu budou sedět u stolu max. 2 osoby, stejně tak u kulatých stolů u kávovaru v budově D – 2 osoby maximálně!; prosím, pokud to jen trochu bude možné, dodržujte stále stejné skupiny osob, se kterými stolujete – důvod je zřejmý: chceme eliminovat riziko případné karantény na co nejmenší počet zaměstnanců; roušky je nezbytné mít nasazené po celou dobu pobytu v jídelnách i u kávovarů s jedinou výjimkou – když se posadíte ke stolu a konzumujete jídlo nebo pití; pokud si u stolu čtete, povídáte a podobně, roušky zůstávají nasazené; THP zaměstnance žádáme, aby kávu, čaj apod. konzumovali v klidu na svých pracovních místech a nikoliv ve společných prostorech
  7. pravidelně používejte dezinfekci rukou (přípravky umístěné na všech sociálních zařízeních a u vstupů); probíhá dezinfekce povrchů ve společných prostorách, na něž se často sahá a vždy po střídání zaměstnanců (ve výrobě) – zajišťuje správa budov

  10. 9. 2020 - Mimořádné opatření - povinnost nosit roušky

  Včera bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

  Povinnost nosit roušku se NEVZTAHUJE na zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

  Žádáme zaměstnance o dodržování tohoto nařízení při pohybu mimo své pracoviště ve vnitřních prostorech, na chodbách a všude, kde není možné dodržet rozestup 2 m. Od dnešního dne platí povinnost nosit roušky.

  Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech se týká také všech dodavatelů a návštěv.

  Pokud si zaměstnanec roušku zapomene nebo přijde pracovní návštěva a nebude mít roušku, jsou k dispozici roušky jednorázové - vydává personální oddělení.

  U hlavních vstupních dveří v recepci byl nainstalován bezdotykový dávkovač dezinfekce. Prosím, požádejte každého návštěvníka, aby dezinfekci před vstupem do SQS použil.

  24. 3. 2020 - Pokyny ke správné manipulaci s rouškami

  Zacházení s šitými rouškami

  V přiložených dokumentech níže je podrobný popis a grafické znázornění, jak se o roušku starat a jak ji uchovávat. Prosíme, seznamte se s těmito dokumenty a uvedené zásady dodržujte, abyste ochránili nejen sebe, ale hlavně vaše kolegy v zaměstnání a vaši rodinu i ostatní, se kterými se setkáte.

  POKYNY K ÚDRŽBĚ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ROUŠKY

  20. 3. 2020 - Postup správného mytí a dezinfekce rukou

  Postup správného mytí a dezinfekce rukou

  Důkladné a časté mytí a dezinfekce rukou je nejdůležitějším prostředkem ochrany proti šíření koronaviru. Postup správného mytí a dezinfekce rukou je níže na přiloženém plakátu. Prosíme seznamte se uvedeným postupem a důsledně jej dodržujte.

  19. 3. 2020 - Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

  V návaznosti na usnesení Vlády ČR týkající se používaní ochranných prostředků dýchacích cest (s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod.) upozorňujeme, že toto nařízení se týká také pobytu v zaměstnání!

  Všichni zaměstnanci jsou nyní povinni se pohybovat v areálu SQS (vnitřní i venkovní prostory) výhradně se zakrytými ústy a nosem.

  Účelem tohoto opatření je zabránit šíření kapének koronaviru. Bez ochranných prostředků dýchacích cest se dle usnesení vlády můžeme pohybovat POUZE DOMA.

  Děkujeme všem za pochopení vážnosti situace a dodržování tohoto zákazu vydaného vládou ČR a prosíme všechny vedoucí zaměstnance, aby dodržování důsledně kontrolovali a vyžadovali. Celý text vládního usnesení je uveden níže

  Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

  16. 3. 2020 - Opatření zavedená v SQS Vláknová optika a.s.

  V návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR a v návaznosti na rozhodnutí a doporučení vlády ČR přistupujeme k následujícím opatřením:

  • pokud na sobě pociťujete příznaky podobné běžné chřipce, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže, obraťte se na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů; v žádném případě nechoďte do zaměstnání a tuto skutečnost neprodleně oznamte svému nadřízenému
  • zjevně nemocní zaměstnanci budou neprodleně odesláni ke svému ošetřujícímu lékaři
  • pokud vám byla vládním opatřením nařízena karanténa, striktně ji dodržujte
  • bude prováděna kontrola tělesné teploty zaměstnanců bezdotykovou formou koordinátorkou pro BOZP nebo vedoucími zaměstnanci
  • s okamžitou účinností se přerušuje výuka AJ a NJ
  • omezení všech školení – nejbližší školení organizované personálním odd. je školení řidičů plánované na 25.3.2020, týká se větší skupiny zaměstnanců, je odloženo, budete kontaktování ohledně dalšího postupu
  • omezení návštěv v budovách SQS na minimální možnou míru; oprav a údržbových prací se toto netýká a opravy a údržba probíhají v nezměněném rozsahu dle potřeb SQS; další výjimky pro návštěvy schvaluje předseda představenstva
  • žádné podávání rukou, dodržování pravidel o kašlání a kýchání
  • omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum; neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti, např. při stravování v jídelně a v kuchyňkách; vedoucí pracovníci dohlédnou na to, aby se v exponovaných časech 14:00, 14:30, 15:30 a 22:00 netvořily fronty u čipovacích terminálů a neshlukovali se zaměstnanci v prostorách šaten; výrobní zaměstnance mohou „pouštět“ již od 13:50, resp. 14:20, resp. 21:50
  • je dočasně umožněno používat pro účely stravování také stoly v prostorách skleněného tunelu (vedle fúzního odd.), kuchyňky u dílny VLS (budova D 1. NP), kuchyňky u vývojové dílny (budova D 2.NP) a kuchyňku ve 3.NP budovy D (tam je mikrovlnka integrovaná přímo ve vestavné troubě)
  • THP zaměstnanci mají dočasně možnost obědvat na svých pracovních místech – operativně bude řešena redistribuce/přikoupení mikrovlnek
  • pravidelně používejte dezinfekci rukou (přípravky umístěné na všech sociálních zařízeních), bude probíhat dezinfekce povrchů ve společných prostorách, na něž se často sahá a vždy po střídání zaměstnanců (ve výrobě) – zajišťuje správa budov

SQS na Photonics West 2020 V týdnu od 1. do 6. února 2020 se v San Francisku koná SPIE Photonics West - týden mezinárodních konferencí a doprovodných výstav z oborů fotoniky a laserové techniky. Součástí akce jsou tři konference BiOS, LASE, OPTO a dva veletrhy BiOS Expo a Photonics West Exhibition, kterých se účastní odborníci a firmy specializující se na nejrůznější fotonické a optické technologie od laserů a dalších světelných zdrojů přes kamery, optiku a vysokorychlostní zobrazování po optické komunikace, komponenty, zařízení a systémy vláknové optiky.

Společnost SQS Vláknová optika se zúčastní výstavy Photonics West, kde bude prezentovat svoje výrobky a vývojové a výrobní služby. K nejzajímavějším produktům SQS, které pocházejí z vlastního vývoje, patří různé typy optických vláknových svazků. Jejich konstrukce je navržena tak, aby byly schopny přenášet optické signály s velmi vysokým výkonem. Vláknové svazky obsahují až 10 000 i více optických vláken a mohou sloužit například ve formě speciálních propojovacích kabelů pro přenos laserových paprsků s vysokou energií.

Lasery se dnes používají v mnoha průmyslových odvětvích k řezání, svařování, vrtání a dalších aplikacích. Zajímavou aplikací laserů je např. zpevňování povrchu mechanických dílů – jedná se o tzv. „laserové kuličkování“, kdy práci vystřelovaných kuliček při zhutňování povrchu materiálu a tím zvyšování mechanické odolnosti daného dílu převzaly silné laserové pulzy. Pro „laserové kuličkování“ i jiné aplikace je výhodné, aby se laserová hlava mohla pohybovat kolem zpracovávaného dílu, což lze zajistit pouze propojením zdroje laserových paprsků a laserové hlavy speciálním optickým kabelem, který je schopen potřebné vysoké energie laserových paprsků přenést. Díky vlastnímu řešení vláknových svazků se SQS otevírá velmi zajímavá oblast trhu s laserovou technikou.

Na Photonics West SQS představí i další produkty z vlastního vývoje. Patří k nim i různé typy vláknových polí včetně řešení s velmi nízkým profilem, které bylo vyvinuto pro připojení optických vláken přímo k fotonickým aktivním prvkům na deskách plošných spojů.

Photonics West 2020
Photonics West 2020
Photonics West 2020

Šťastné a veselé Vánoce 2019Vážení obchodní přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovní úspěchů.

Zároveň děkujeme za spolupráci v roce 2019 a těšíme se na její pokračování a další rozvoj v roce 2020.

SQS Vláknová optika a.s.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičin 2019

V období od 4. října do 16. listopadu 2019 se v okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční již pátý ročník Prezentací středních škol a zaměstnavatelů pořádaný Krajskou hospodářskou komorou a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Společnost SQS Vláknová optika se již tradičně účastní Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Jičíně. Akce se koná 18. – 19. října v Masarykově divadle v pátek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Zájemci se u stánku SQS Vláknová optika dozví informace o firmě, produktech a jejich aplikacích, moderních technologiích, pracovních pozicích a pracovním prostředí a v neposlední řadě také o možnostech jejich uplatnění v souvislosti s oborem, který studují.

Aktuální informace o Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů najdete na www.vybirampraci.cz.

Talenty pro firmy 2019

24. září proběhlo okresní kolo soutěže Talenty pro firmy 2019. Soutěž pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a jejím cílem je podpořit polytechnické vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Jednotlivé týmy tvoří tři žáci základní školy, tři studenti střední školy, pedagog a celý tým vede jako kapitán odborník z praxe.

Letos již 4. ročník této soutěže se konal na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace. Utkaly se tři osmičlenné týmy, které tvořili žáci páté třídy Základní školy v Komenského ulici, studenti druhého ročníku hostitelské Střední školy strojírenské a elektrotechnické a zástupci tří významných zaměstnavatelů – Seco Industries, s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s. Soutěžním úkolem bylo sestavit model z polytechnické stavebnice připravený výhradně pro tuto soutěž.

Vítězem se stal tým společnosti SQS Vláknová optika a.s. vedený ing. Milošem Dolejším a zajistil si tak postup do krajského kola, které se uskuteční 15. listopadu v Hradci Králové.

Talenty pro firmy 2019

Veletrh prace Jicin 2019

5. 9. 2019 se společnost SQS Vláknová optika zúčastní Veletrhu práce v Jičíně. Zájemci o zaměstnání se zde na stánku SQS mohou dozvědět potřebné informace o firmě i aktuálních pracovních příležitostech.

Veletrh práce se koná v jičínském hotelu Tammel od 10 do 15 hodin (ne na zimním stadionu, kde se původně měl konat).

Feedthrough M16

 

SQS nabízí mnoho typů vakuových a tlakových průchodek s optickým vláknem. Adaptérová optická průchodka M16 byla optimalizována pro aplikace ve vysokém vakuu. Toto řešení je vhodné pro stěny silné od 7mm do 13mm s otvorem o průměru od 16.5mm do 17mm.

Lze využít mnoha odvětvích jako jsou vojenské aplikace, ropní průmysl a vakuová technika a další. Optická průchodka je plně demontovatelné, kanál může být snadno nahrazen. SQS si vyvinula svoji vlastní technologii pro zatěsňování vláken.

Tato technologie dovoluje pracovat s mnoho různými typy vláken včetně vláken udržující polarizaci.

Poděkování předsedy představenstva za dlouholetou práci pro SQS Vláknová optika a.s.

Jindřišku Švecovou jsem osobně přijímal do firmy v červnu 2000. Nastoupila do obchodního oddělení na pracovní pozici exportní manažer.

Po krátké  době se profilovala jako velice  kreativně smýšlející zaměstnanec a stala se nepostradatelnou součástí týmu oddělení prodeje. Od roku 2002 pracovala na pozici referent rozvoje a strategie. Jindřiška se aktivně podílela na důležitých rozhodnutích při směřování rozvoje společnosti SQS Vláknová optika.

Nemalou měrou se podílela  na navázání a udržování velice úspěšného projektu s kanadskou firmou JDS Uniphase. Tato spolupráce se světovým lídrem v oblasti komponentů pro významné výrobce telekomunikačních zařízení naši společnost velmi posunula. Stali jsme se významným  dodavatelem optických komponentů pro infrastrukturu optických přenosových systémů.

V roce 2003 jsme navázali  spolupráci s anglickou firmou Sifam (nyní Gooch & Housego), se kterou jsme uzavřeli kontrakt na výrobu optických komponentů do oblasti letectví a telekomunikací. Od roku 2004 jsme začali pro potřeby této společnosti vyrábět a dodávat také optické komponenty pro podmořské přenosové systémy. Jindřiška velkým dílem přispěla k úspěchu této již mnoho let trvající spolupráce. Od prvopočátku do dnešního dne se podílela jak  na tvorbě smluv a nastavování podmínek spolupráce, tak na každodenní komunikaci a udržování nadstandardních vztahů s firmou Gooch & Housego.

Jindřiška vždy pracovala svědomitě, zodpovědně, iniciativně, s vysokou odborností a s velkým pracovním nasazením.

Chtěl bych tímto poděkovat Jindřišce za více než 19 let tvůrčí činnosti a skvělé práce pro SQS. Výsledky jejího pracovního úsilí přispěly k dobrému jménu naší společnosti.

Přejeme Jindřišce Švecové pevné zdraví, stálou životní pohodu a spokojenost v soukromém i dalším profesním životě.

S úctou

Wilhelm Quittner

Předseda představenstva společnosti SQS Vláknová optika a.s.

mestodeti01

 

Společnost SQS Vláknová optika podpořila příměstský tábor „Přeshraniční město dětí", který se konal v Domě dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace ve dnech 23. - 26. 7. 2019. Jedná se o projekt pro děti z obou stran česko–polské hranice. Mladí účastníci příměstského tábora poznávají pracovní, společenský a občanský život dospělých. Součástí každodenních aktivit dětí byla také „hra na zaměstnání“. Za dobrou práci v zaměstnání děti dostávaly mzdu v táborové měně „tauron“. Za vydělané peníze pak mohly nakupovat v táborovém obchodě a cukrárně, nebo si je mohly uložit do banky a šetřit na dražší věc.

Na pracovišti „Konstruktér“, které připravila a provoz zajišťovala společnost SQS Vláknová optika, děti vydělávaly taurony za výrobu LED lampiček (resp. světelných fontánek) z plastového optického vlákna. Vyrobené lampičky si navíc odnesly jako dárek. V průběhu 4denního tábora se na pracovišti SQS vystřídalo přes 200 dětí.

Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí