facebook youtube

Poděkování předsedy představenstva za dlouholetou práci pro SQS Vláknová optika a.s.

Jindřišku Švecovou jsem osobně přijímal do firmy v červnu 2000. Nastoupila do obchodního oddělení na pracovní pozici exportní manažer.

Po krátké  době se profilovala jako velice  kreativně smýšlející zaměstnanec a stala se nepostradatelnou součástí týmu oddělení prodeje. Od roku 2002 pracovala na pozici referent rozvoje a strategie. Jindřiška se aktivně podílela na důležitých rozhodnutích při směřování rozvoje společnosti SQS Vláknová optika.

Nemalou měrou se podílela  na navázání a udržování velice úspěšného projektu s kanadskou firmou JDS Uniphase. Tato spolupráce se světovým lídrem v oblasti komponentů pro významné výrobce telekomunikačních zařízení naši společnost velmi posunula. Stali jsme se významným  dodavatelem optických komponentů pro infrastrukturu optických přenosových systémů.

V roce 2003 jsme navázali  spolupráci s anglickou firmou Sifam (nyní Gooch & Housego), se kterou jsme uzavřeli kontrakt na výrobu optických komponentů do oblasti letectví a telekomunikací. Od roku 2004 jsme začali pro potřeby této společnosti vyrábět a dodávat také optické komponenty pro podmořské přenosové systémy. Jindřiška velkým dílem přispěla k úspěchu této již mnoho let trvající spolupráce. Od prvopočátku do dnešního dne se podílela jak  na tvorbě smluv a nastavování podmínek spolupráce, tak na každodenní komunikaci a udržování nadstandardních vztahů s firmou Gooch & Housego.

Jindřiška vždy pracovala svědomitě, zodpovědně, iniciativně, s vysokou odborností a s velkým pracovním nasazením.

Chtěl bych tímto poděkovat Jindřišce za více než 19 let tvůrčí činnosti a skvělé práce pro SQS. Výsledky jejího pracovního úsilí přispěly k dobrému jménu naší společnosti.

Přejeme Jindřišce Švecové pevné zdraví, stálou životní pohodu a spokojenost v soukromém i dalším profesním životě.

S úctou

Wilhelm Quittner

Předseda představenstva společnosti SQS Vláknová optika a.s.