facebook youtube

ZPRÁVA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA

4. 3. 2021 - POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky smí nejpozději od 12. března 2021, resp. 15. března 2021, umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a jeho výsledek je negativní.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen prokázat lékařskou zprávou, resp. výpisem z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) – tento výpis vystavuje ošetřující lékař. Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hodin, a které nemají příznaky onemocnění Covid-19.

V SQS budeme provádět testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze provést laickou osobou, a to s frekvencí 1x týdně. V závislosti na dostupnosti testů budeme provádět samoodběrové rychlé antigenní testy ze slin (první test) a samoodběrové rychlé antigenní testy ze stěru z přední části nosu (testy v následujících týdnech). Ideálně bychom s testováním části zaměstnanců chtěli začít již zítra, tj. 5.3.2021. Nebude-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

V případě negativního výsledku testu zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních hygienických a ochranných opatření.

V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen bezodkladně opustit pracoviště a bezodkladně informovat svého registrujícího praktického lékaře, případně krajskou hygienickou stanici, pokud registrujícího lékaře nemá. Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tzn. musí se izolovat. Bude odeslán na tzv. konfirmační PCR test, kterému je povinen se podrobit.

22. 2. 2021 - POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ FFP2

S okamžitou platností se zavádí povinnost nošení respirátorů FFP2 ve všech vnitřních a venkovních prostorách SQS.

Během dopoledne proběhne distribuce 10 ks respirátorů pro každého zaměstnance. Pokud zatím někdo nemá respirátor k dispozici, jako náhradu použije 2 jednorázové chirurgické roušky.

19. 2. 2021 - DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE PRAVIDLO 4R - ROZUM, ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY

Od pondělí 22. 2. 2021 smí být u stolu max. 3 lidé a v kuřárně max. 2 lidé!
Dodržujte rozestupy, chraňte sebe i své blízké, používejte ROZUM!

V našem regionu stoupá výskyt onemocnění COVID-19 v důsledku šíření tzv. britské mutace viru (Brigita). Je nezbytné dodržovat preventivní opatření proti šíření onemocnění důsledněji než kdy dříve. Mějme všichni na vědomí, že nedodržování relativně jednoduchých preventivních opatření může mít pro činnost firmy velmi nepříjemné následky. Ale nejen na činnost firmy – také na zdraví a život každého zaměstnance a našich blízkých.

V těžkých stavech v nemocnicích se nyní ocitají stále mladší lidé, průběh onemocnění se proti minulým měsícům dosti zhoršil. Nová mutace viru je výrazně nakažlivější. Podle informací od Krajské hygienické stanice může ve velice krátké době zasáhnout a paralyzovat celé kolektivy. V několika výrobních podnicích na Jičínsku již byly zavřené části firem. Zaměstnanci zůstávají doma a je jim vyplácena náhrada mzdy ve výši 60%.

Vedení společnosti velmi důrazně žádá všechny zaměstnance o dodržování následujících opatření:

 1. PRAVIDLO 4R - ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY, ROZUM
    
 2. ROUŠKY/RESPIRÁTORY
  • správně nasazené = kryjí ústa i nos
  • správná manipulace = roušky se nedotýkat, sahat pouze na gumičky, neodkládat roušku na stůl
  • je-li rouška vlhká, skončila její životnost – nutno vyměnit, při výměně vložit roušku do sáčku, neprodyšně uzavřít a vyhodit do komunálního odpadu
 3. RUCE
  • dodržovat hygienu rukou
  • při vstupu do firmy VŽDY SI VYDEZINFIKUJTE RUCE (dezinfekce musí pokrýt celý povrch rukou)
  • v průběhu dne opakovaně mýt ruce teplou vodou a mýdlem, opakovaně používat dezinfekci, ke stisknutí dezinfekčního dávkovače použít loket
 4. ROZESTUPY
  • není pouhá fráze!
  • neshlukovat se, nepřibližovat se k ostatním ==> MINIMALIZUJTE RIZIKO NAKAŽENÍ
  • vydržte to a toto opatření skutečně dodržujte; tři lidi v malé kuchyňce je nesmysl!
 5. ROZUM
  • není vám dobře, zůstaňte doma a nešiřte nákazu dál, BUĎTE OHLEDUPLNÍ
  • když jste celou pracovní dobu v roušce/respirátoru a dodržujete odstupy od kolegů na dílně, tak si přece nepůjdete se 3 kolegy sednout ke stolečku, kde si roušku/respirátor sundáte a budete si s nimi povídat ve vzdálenosti 50 cm od obličeje!!!
  • všude, kde to lze, pravidelně větrejte
  • je-li pracoviště vybaveno sterilizátorem vzduchu, musí být zapnutý (není to věšák na pláště!)
  • vyhýbejte se malým nevětraným prostorám (výtahy apod.)

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:

 • pečlivě nosíte roušku celou pracovní dobu, ale během přestávky na jídlo, oddech nebo kouření ji odložíte, nedodržíte dostatečný odstup od ostatních ==> násobně zvyšujete riziko nákazy
 • špatná manipulace s rouškou = dotýkáte se roušky, povalujete roušku po stole, nosíte roušku v kapse, v kabelce ==> násobně zvyšujete riziko nákazy

   

  4. 1. 2021 - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SQS Vláknová optika a.s.

  Vedení společnosti žádá všechny zaměstnance, aby nyní více než kdy jindy dodržovali všechna preventivní opatření - povinné nošení roušek, mytí a dezinfekce rukou, odstupy, neshlukování, omezení pochůzek a návštěv mezi odděleními, dodržování stále stejných skupinek kolegů, se kterými stolujete atd. Vedoucí pracovníky prosím, aby šli sami příkladem a aby skutečně dodržování všech preventivních opatření kontrolovali a vyžadovali.

  Určitě všichni vnímáme, že epidemická situace je stále neutěšená a že nyní po vánočních svátcích a silvestrovských oslavách, kdy probíhala rodinná a přátelská setkání, je riziko přenosu nákazy do firmy ještě větší.

  Buďme k sobě vzájemně ohleduplní a přistupujme k dodržování všech opatření maximálně odpovědně, abychom společně udrželi bezproblémový provoz všech oddělení SQS.

  Bylo rovněž rozhodnuto o prodloužení „půlhodinového benefitu“ do konce ledna 2021 za podmínek platných dosud.

   

  12. 10. 2020 - DALŠÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SQS Vláknová optika a.s.

  Vývoj epidemiologické situace není příznivý. Platí všechna opatření zavedená 16. 9. 2020, která se doplňují o další preventivní opatření:

  1. ROUŠKY
   Důsledně noste roušky. Velmi doporučujeme nosit roušky i ve výrobních dílnách a kancelářích, kde je dodržování povinného rozestupu 2 metry na hraně. Každý obdržel od SQS sadu jednorázových a sadu textilních roušek. Tyto doporučujeme kombinovat. Prosím Vás o hygienické zacházení s rouškami viz přílohy. Nenoste jedinou jednorázovou roušku celý den a už vůbec ne celý týden!
  2. ČIPOVÁNÍ, DEZINFEKCE
   Doporučujeme nedotýkat se při zaznamenávání docházky prsty docházkového terminálu. Pro zmáčknutí příslušného tlačítka raději použijte váš čip. V budovách SQS je umístěno (pevně připevněno na zdech) 15 ks dávkovačů dezinfekce viz příloha – prosím využívejte je.
  3. VÝUKA ANGLIČTINY
   Nechceme zatím přistoupit k přerušení firemní výuky AJ. Lekce se budou nově konat ve velké zasedací místnosti za dodržení bezpečných vzdáleností mezi studenty.
  4. PORADY ZAMĚSTNANCŮ Z VÍCE ODDĚLENÍ
   Pokud to bude jen trochu možné, prosím, vždy upřednostněte elektronický nebo telefonický kontakt. Pokud je z provozních důvodů nezbytné konat porady s osobní přítomností zaměstnanců z více oddělení, budou všichni dodržovat pravidlo 3R (roušky – ruce – rozestupy). Minimalizujte dobu trvání porad. U kulatého stolu u odd. kvality mohou sedět max. 3 osoby. Další jedině na dislokovaných židlích podél stěn s dodržením 2m rozestupů. U kulatých stolů u kávovaru v budově D mohou sedět max. 2 osoby. Pro nezbytné porady s větším počtem účastníků si prosím rezervujte velkou zasedací místnost.
  5. NÁVŠTĚVY
   Omezte prosím návštěvy všech třetích osob v SQS na minimum. Do areálu SQS platí zákaz vstupu dětí, rodinných příslušníků a přátel zaměstnanců. Pracovní návštěvy se povolují v maximálním počtu 3 návštěvníků. Žádné podávání rukou! Při vstupu a po celou dobu pobytu musí mít návštěva i navštívený/provázející zaměstnanec nasazenu roušku. Návštěva si nazuje návleky, vydezinfikuje si ruce a navštívený/provázející zaměstnanec provede měření tělesné teploty. Je-li teplota některého návštěvníka vyšší než 37,3°C, není mu umožněn vstup.
  6. POHYB V AREÁLU SQS
   Omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum. Neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti. Na kávu choďte maximálně ve dvou, nikoliv ve skupince několika kolegů. Administrativní pracovníci budou využívat pouze zázemí svého patra (křídla). Nebudou navštěvovat své kolegy v kuchyňkách v jiných patrech a odděleních. Např. kuchyňku u oddělení nákupu budou používat pouze zaměstnanci sídlící na témže patře (nákup, prodej, logistika OAS), nikdo další. V kuchyňkách pobývejte co nejkratší dobu.
  7. DALŠÍ, RŮZNÉ
   Používejte schody, vyhýbejte se výtahům. K podpisům používejte svou vlastní propisku (podpisy na průvodkách, seznámení s návody a předpisy, podpisy účasti na školení, převzetí stravenek apod.).

  Vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům, kteří k dodržování preventivních opatření přistupují zodpovědně, chovají se ohleduplně, kolegiálně a kterým zdraví nás všech není lhostejné. Děkuje každému, kdo svým chováním a přístupem pomáhá udržet bezproblémový chod firmy.

   

  16. 9. 2020 - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SQS PLATNÁ K 16. 9. 2020

  1. pokud na sobě pociťujete příznaky podobné běžné chřipce, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže, zažívací obtíže, ztrátu nebo otupění chuti nebo čichu, obraťte se na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů; v žádném případě nechoďte do zaměstnání a tuto skutečnost neprodleně oznamte svému nadřízenému
  2. každý vedoucí bude provádět kontrolu tělesné teploty zaměstnanců bezdotykovým teploměrem každý den na začátku směny – ideálně nejpozději do 15 minut od příchodu každého zaměstnance na pracoviště; v případě nepřítomnosti vedoucího je jeho povinností zajistit kontrolu jiným pověřeným zaměstnancem (pokud plánujete dovolenou nebo nebudete přítomni z jiného důvodu, kontaktujte mě, dohodneme se na dalším postupu); zjevně nemocní zaměstnanci budou vedoucími neprodleně odesláni ke svému ošetřujícímu lékaři
  3. pokud vám byla hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem nařízena karanténa, informujte o tom zaměstnavatele a striktně ji dodržujte
  4. žádné podávání rukou, dodržujte pravidla o kašlání a kýchání
  5. omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum; neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti; až do odvolání je zakázáno pořádat oslavy svátků a narozenin formou hromadného shromažďování
  6. v hlavní jídelně bude stát každý stůl samostatně, není dovoleno jejich spojování; u každého stolu mohou sedět max. 4 osoby; ve skleněném atriu budou sedět u stolu max. 2 osoby, stejně tak u kulatých stolů u kávovaru v budově D – 2 osoby maximálně!; prosím, pokud to jen trochu bude možné, dodržujte stále stejné skupiny osob, se kterými stolujete – důvod je zřejmý: chceme eliminovat riziko případné karantény na co nejmenší počet zaměstnanců; roušky je nezbytné mít nasazené po celou dobu pobytu v jídelnách i u kávovarů s jedinou výjimkou – když se posadíte ke stolu a konzumujete jídlo nebo pití; pokud si u stolu čtete, povídáte a podobně, roušky zůstávají nasazené; THP zaměstnance žádáme, aby kávu, čaj apod. konzumovali v klidu na svých pracovních místech a nikoliv ve společných prostorech
  7. pravidelně používejte dezinfekci rukou (přípravky umístěné na všech sociálních zařízeních a u vstupů); probíhá dezinfekce povrchů ve společných prostorách, na něž se často sahá a vždy po střídání zaměstnanců (ve výrobě) – zajišťuje správa budov

  10. 9. 2020 - Mimořádné opatření - povinnost nosit roušky

  Včera bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

  Povinnost nosit roušku se NEVZTAHUJE na zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

  Žádáme zaměstnance o dodržování tohoto nařízení při pohybu mimo své pracoviště ve vnitřních prostorech, na chodbách a všude, kde není možné dodržet rozestup 2 m. Od dnešního dne platí povinnost nosit roušky.

  Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech se týká také všech dodavatelů a návštěv.

  Pokud si zaměstnanec roušku zapomene nebo přijde pracovní návštěva a nebude mít roušku, jsou k dispozici roušky jednorázové - vydává personální oddělení.

  U hlavních vstupních dveří v recepci byl nainstalován bezdotykový dávkovač dezinfekce. Prosím, požádejte každého návštěvníka, aby dezinfekci před vstupem do SQS použil.

  24. 3. 2020 - Pokyny ke správné manipulaci s rouškami

  Zacházení s šitými rouškami

  V přiložených dokumentech níže je podrobný popis a grafické znázornění, jak se o roušku starat a jak ji uchovávat. Prosíme, seznamte se s těmito dokumenty a uvedené zásady dodržujte, abyste ochránili nejen sebe, ale hlavně vaše kolegy v zaměstnání a vaši rodinu i ostatní, se kterými se setkáte.

  POKYNY K ÚDRŽBĚ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ROUŠKY

  20. 3. 2020 - Postup správného mytí a dezinfekce rukou

  Postup správného mytí a dezinfekce rukou

  Důkladné a časté mytí a dezinfekce rukou je nejdůležitějším prostředkem ochrany proti šíření koronaviru. Postup správného mytí a dezinfekce rukou je níže na přiloženém plakátu. Prosíme seznamte se uvedeným postupem a důsledně jej dodržujte.

  19. 3. 2020 - Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

  V návaznosti na usnesení Vlády ČR týkající se používaní ochranných prostředků dýchacích cest (s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod.) upozorňujeme, že toto nařízení se týká také pobytu v zaměstnání!

  Všichni zaměstnanci jsou nyní povinni se pohybovat v areálu SQS (vnitřní i venkovní prostory) výhradně se zakrytými ústy a nosem.

  Účelem tohoto opatření je zabránit šíření kapének koronaviru. Bez ochranných prostředků dýchacích cest se dle usnesení vlády můžeme pohybovat POUZE DOMA.

  Děkujeme všem za pochopení vážnosti situace a dodržování tohoto zákazu vydaného vládou ČR a prosíme všechny vedoucí zaměstnance, aby dodržování důsledně kontrolovali a vyžadovali. Celý text vládního usnesení je uveden níže

  Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

  16. 3. 2020 - Opatření zavedená v SQS Vláknová optika a.s.

  V návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR a v návaznosti na rozhodnutí a doporučení vlády ČR přistupujeme k následujícím opatřením:

  • pokud na sobě pociťujete příznaky podobné běžné chřipce, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže, obraťte se na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů; v žádném případě nechoďte do zaměstnání a tuto skutečnost neprodleně oznamte svému nadřízenému
  • zjevně nemocní zaměstnanci budou neprodleně odesláni ke svému ošetřujícímu lékaři
  • pokud vám byla vládním opatřením nařízena karanténa, striktně ji dodržujte
  • bude prováděna kontrola tělesné teploty zaměstnanců bezdotykovou formou koordinátorkou pro BOZP nebo vedoucími zaměstnanci
  • s okamžitou účinností se přerušuje výuka AJ a NJ
  • omezení všech školení – nejbližší školení organizované personálním odd. je školení řidičů plánované na 25.3.2020, týká se větší skupiny zaměstnanců, je odloženo, budete kontaktování ohledně dalšího postupu
  • omezení návštěv v budovách SQS na minimální možnou míru; oprav a údržbových prací se toto netýká a opravy a údržba probíhají v nezměněném rozsahu dle potřeb SQS; další výjimky pro návštěvy schvaluje předseda představenstva
  • žádné podávání rukou, dodržování pravidel o kašlání a kýchání
  • omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum; neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti, např. při stravování v jídelně a v kuchyňkách; vedoucí pracovníci dohlédnou na to, aby se v exponovaných časech 14:00, 14:30, 15:30 a 22:00 netvořily fronty u čipovacích terminálů a neshlukovali se zaměstnanci v prostorách šaten; výrobní zaměstnance mohou „pouštět“ již od 13:50, resp. 14:20, resp. 21:50
  • je dočasně umožněno používat pro účely stravování také stoly v prostorách skleněného tunelu (vedle fúzního odd.), kuchyňky u dílny VLS (budova D 1. NP), kuchyňky u vývojové dílny (budova D 2.NP) a kuchyňku ve 3.NP budovy D (tam je mikrovlnka integrovaná přímo ve vestavné troubě)
  • THP zaměstnanci mají dočasně možnost obědvat na svých pracovních místech – operativně bude řešena redistribuce/přikoupení mikrovlnek
  • pravidelně používejte dezinfekci rukou (přípravky umístěné na všech sociálních zařízeních), bude probíhat dezinfekce povrchů ve společných prostorách, na něž se často sahá a vždy po střídání zaměstnanců (ve výrobě) – zajišťuje správa budov