facebook youtube

Vysoce uniformní více vidový optický dělič Tento optický dělič rozdělí kontinuální nebo pulzní optický signál ze vstupního do výstupních vláken s velmi rovnoměrnou uniformitou jednotlivých kanálů.

  Je vhodný pro viditelné vlnové délky a vlnové délky blízké oblasti infračerveného spektra, kde vyplňuje absenci klasických optických děličů.