facebook youtube

Vláknová pole s nízkým profilem (LPFA) SQS vyvinula a v současnosti již nabízí potenciálním zákazníkům velmi zajímavé řešení vláknového pole s optickými vlákny vystupujícími pod úhlem 90° s velmi malým poloměrem ohybu. Výhodou řešení vláknového pole s takto ohnutými optickými vlákny je dosažení velmi nízkého profilu této součástky. Vláknová pole s nízkým profilem (LPFA - Low Profile Fiber Array) lze použít např. pro osazení na desku plošných spojů, kde mohou být napojena přímo na optické vysílače/přijímače nebo jiné optické součástky ve formě polovodičových čipů.

Základem řešení vláknových polí s nízkým profilem (LPFA) je nově vyvinutá technologie pro ohyb vlákna, kterou lze optická vlákna vystupující z vláknového pole ohnout až na 90° při zachování minimálních rozměrů součástky.

Právě s ohledem na počáteční požadavek nízkého profilu vláknového pole bylo řešení velmi náročné. Velkým úspěchem SQS je, že i přes krajně nepříznivé podmínky pro přenos optického signálu, vláknové pole s nízkým profilem s optickými vlákny vystupujícími pod úhlem 90° dosahuje velmi dobrých přenosových parametrů.

 

 

Základní parametry:
• Min. rozměry: výška 4-5 mm, šířka 2,5 mm, délka 2,5 mm (závisí na počtu kanálů)
• Garantovaný útlum IL < 0,5 dB pro každý kanál
• Broušení čela vláknového pole volitelně PC i APC
• Vlákna mohou být zakončena jakýmkoli typem optického konektoru
• Optické vlákno G.657.B3