facebook youtube

SQS Vláknová optika získala cenu Technologické agentury České republiky za originalitu řešení v projektu „Optický paketový přepínač“. SQS na projektu spolupracovala s Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a s ČVUT Praha.
Ocenění získali tři nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, které byly realizovány s podporou Technologické agentury ČR a skončily v roce 2012 nebo 2013. Cena byla udělena ve třech kategoriích – originalita řešení, užitečnost řešení, řešení pro kvalitu života. Komise složená ze zástupců výzkumné a kontrolní rady TA ČR, předsednictva TA ČR a nezávislých expertů vybírala ze 194 projektů.
Ceny byly řešitelům úspěšných projektů předány 4. prosince 2013 na slavnostním společenském setkání nazvaném „Setkání s perspektivami – Cena TA ČR“ pořádaném Technologickou agenturou ČR u příležitosti 4. výročí jejího založení. Setkání se uskutečnilo v Nové budově Národního muzea, za přítomnosti významných reprezentantů výzkumu, vývoje a inovací v ČR a známých osobností.
Za SQS cenu přebíral vedoucí projektu ing. Michael Písařík.
Podrobnosti ze slavnostního večera vč. videa představujícího oceněné projekty a firmy, naleznete na webu Technologické agentury ČR: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/251-ceny-ta-cr-2013-udeleny.html