facebook youtube

2D vláknové pole udržující polarizaci vláken SQS Vláknová optika a.s. rozšířila produktovou řadu vláknových polí o variantu 2D pole s polarizaci zachovávajícím vláknem (PM).

  2D PM pole jsme schopni osadit PM vláknem dle požadavku zákazníka s tím, že hodnota extinkce (ER) je typicky větší než 25dB a úhlová odchylka reálné osy polarizace od roviny 2D pole je typ. lepší než /- 2,5°.