facebook youtube

SQS na Photonics West 2020 V týdnu od 1. do 6. února 2020 se v San Francisku koná SPIE Photonics West - týden mezinárodních konferencí a doprovodných výstav z oborů fotoniky a laserové techniky. Součástí akce jsou tři konference BiOS, LASE, OPTO a dva veletrhy BiOS Expo a Photonics West Exhibition, kterých se účastní odborníci a firmy specializující se na nejrůznější fotonické a optické technologie od laserů a dalších světelných zdrojů přes kamery, optiku a vysokorychlostní zobrazování po optické komunikace, komponenty, zařízení a systémy vláknové optiky.

Společnost SQS Vláknová optika se zúčastní výstavy Photonics West, kde bude prezentovat svoje výrobky a vývojové a výrobní služby. K nejzajímavějším produktům SQS, které pocházejí z vlastního vývoje, patří různé typy optických vláknových svazků. Jejich konstrukce je navržena tak, aby byly schopny přenášet optické signály s velmi vysokým výkonem. Vláknové svazky obsahují až 10 000 i více optických vláken a mohou sloužit například ve formě speciálních propojovacích kabelů pro přenos laserových paprsků s vysokou energií.

Lasery se dnes používají v mnoha průmyslových odvětvích k řezání, svařování, vrtání a dalších aplikacích. Zajímavou aplikací laserů je např. zpevňování povrchu mechanických dílů – jedná se o tzv. „laserové kuličkování“, kdy práci vystřelovaných kuliček při zhutňování povrchu materiálu a tím zvyšování mechanické odolnosti daného dílu převzaly silné laserové pulzy. Pro „laserové kuličkování“ i jiné aplikace je výhodné, aby se laserová hlava mohla pohybovat kolem zpracovávaného dílu, což lze zajistit pouze propojením zdroje laserových paprsků a laserové hlavy speciálním optickým kabelem, který je schopen potřebné vysoké energie laserových paprsků přenést. Díky vlastnímu řešení vláknových svazků se SQS otevírá velmi zajímavá oblast trhu s laserovou technikou.

Na Photonics West SQS představí i další produkty z vlastního vývoje. Patří k nim i různé typy vláknových polí včetně řešení s velmi nízkým profilem, které bylo vyvinuto pro připojení optických vláken přímo k fotonickým aktivním prvkům na deskách plošných spojů.

Photonics West 2020
Photonics West 2020
Photonics West 2020