facebook youtube

Logo programu podpory - povinna publicitawww.sqs-saurus.cz

SQS Vláknová optika a.s. ve společném projektu s Quittner & Schimek s.r.o. zakládá firemní mateřskou školku resp. dětskou skupinu DS Saurus. Projekt "SQS vzdělávací centrum - DS Saurus" (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015425) získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě, která je zaměřena na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Dětská skupina DS Saurus je plnohodnotné vzdělávací zařízení pro předškolní děti, které bude zapsané do rejstříku dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí, později dle připravované legislativy do rejstříku škol a školských zařízení. Vedení obou společností se tímto významným krokem rozhodlo podpořit rodiny s malými dětmi, aby jim usnadnilo výkon jejich zaměstnání.

V současnosti se dokončuje kompletní rekonstrukce prostor rodinného domku v Havlíčkově ulici v Nové Pace, kde bude školka umístěna, nedaleko firemního areálu SQS, a již probíhá také výběrové řízení na personál školky. Se zahájením provozu se počítá neprodleně po kolaudaci a splnění všech zákonných povinností (cca jaro 2020).

Děti budou mít k dispozici velmi kvalitně vybavené zázemí s hernami, klidovou místností/místností na spaní, kuchyňkou, jídelnou a učebnou. Bude zde i vlastní uzavřená zahrada s herními prvky. Celoroční provoz bude zajišťovat kvalifikovaný personál podle propracovaného výchovného a vzdělávacího plánu s důrazem na individuální přístup, využití moderních didaktických pomůcek a především rodinnou atmosféru.

Výchovný a vzdělávací program zahrnuje rozmanité činnosti:

  • Aktivní pohyb, umělecké a tvůrčí činnosti, výuku angličtiny, moderní směry vzdělávání (např. prvky Montessori), ekologii, práce na zahrádce (pěstování zeleniny, ovocné stromky, léčivé rostlinky).
  • Rozvoj kreativního, technického a analytického myšlení, logopedii (individuálně) a předškolní přípravu.

Firemní školka bude mít kapacitu 12 dětí s tím, že podle zájmu může být navýšena až na 24 dětí. Zařízení je určené pro předškolní děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Případná volná kapacita bude nabídnuta k využití také dalším firmám, jejichž zaměstnanci o to projeví zájem.

Společnost SQS Vláknová optika, která je zřizovatelem a provozovatelem dětské skupiny Saurus, bude svým zaměstnancům část měsíčního „školkovného“ hradit.

sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg