facebook youtube
1. 1. 2020 - 30. 6. 2023
In progress

LED VISION

The project goal is to design and develop functional samples of special LED (Light-Emitting Diode) sources that will enable new applications requiring LED light sources of various radiation characteristics and luminous power outputs. Based on the developed and built LED light source prototypes the technology of a compact LED light source containing both an LED source itself and lighting optical fiber/fibers will be verified. The developed light sources are intended for use in safety and automotive industry applications.

1. 1. 2020 - 30. 6. 2023
In progress

HILASE-MSF

The goal of the project is a development of a reliable fiber optic system for transfer of laser pulses over a microstructure optical fiber with a peak power exceeding 1 GW. The development is going to be performed so that it will be possible to use the technology together with a laser at a wavelength of 1030 nm, repeatable frequency of tens of Hz and a sub-picoseconds pulse length for laser micromachining application.

1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
In progress

POS

The project task is a development of new technologies for high precision CNC machining and finishing resulting in specific advanced functionalities of opto-mechanical components. Developed procedures and methods will enable to achieve key parameters of opto-mechanical assembly components including dimension and shape precision, surface profile and defined optical features of surfaces.

1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
In progress

MEMS_ESO

The project focuses on research and development of a functional sample of a MEMS inertial sensor including an innovative architecture of driver circuits research and a control and driving electronics development in the form of an integrated circuit including a development of a verified fast and precision laser machining technology of defined micrometer dimension cylindrical openings assemblies in transparent materials and a development of an interferometric measurement method of MEMS structure movement in the range order of nanometers.

1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
In progress

FCA

The goal of the project is a development of a high precision fiber array of fiber bundle collimators and subsequent protocol verification of its manufacture. It is about fiber arrays featuring a precision attachment of optical fibers and collimators in precise cylindrical holes with a possibility of an individual fine-tuning.

1. 12. 2016 - 31. 12. 2019
Project realized

HILASE

An applied research project on an experimental development of a reliable fiberoptic system for high-energy laser pulses of a peak power in range of 100s MW.

1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Project realized

HiLight

The project on a development of a new technology for high-efficiency and high-power LED and laser modules for lighting applications. Development of a new mono crystal phosphor with optimized optical characteristics for achievement of a higher energetic efficiency and light intensity increase. Beside a new process of a phosphor surface laser structuring will be developed. The project is focused on a new generation of light sources generating a white light for automotive applications, headlights or street lighting.

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Project realized

MOVO

Cílem projektu bylo: 1. Vyvinout zcela nový elektro-optický modulátor volnosvazkového světelného paprsku o vlnové délce 2,1 um s rychlou odezvou pod 1 us 2. Vyvinout zcela nový elektromagneto-optický modulátor volnosvazkového světelného paprsku o vlnové délce 2,1 um s rychlou odezvou pod 1 ns. 3. Pro tyto modulátory navrhnout a připravit speciální skla s nanočásticemi kovů, zejména Fe, Ni,Co, Cu, Ag, Au a Pt. 4. Řídit velikost a tvar nanočástic ve speciálních sklech tepelným zpracováním za současného působení elektrického nebo magnetického pole. 5. Měnit index lomu těchto speciálních skel s nanočásticemi působením elektrického nebo magnetického pole. 6. Vyvinout a ověřit technologie výroby speciální skel a technologii výroby modulátorů.

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Project realized

TLAPA

Cílem projektu byl transfer výsledků výzkumu z výzkumných organizací do výrobní sféry, který v konečném důsledku povede k zavedení výroby a nasazování v praxi nových typů vláknových laserů, zejména v progresivních průmyslových a medicínských aplikacích ve spektrální oblasti kolem 2 μm. Výsledné vláknové lasery na bázi optických vláken dopovaných thuliem budou nabízeny jako samostatné řešení (OEM) nebo integrované v plně automatizované procesní stanici (buňce).

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Project realized

SOFTGLASS

Cílem projektu byl zejména vývoj prototypu zdroje širokospektrálního optického signálu a zavedení poloprovozů komponent na bázi vláken z měkkých skel pro generaci širokospektrálních optických signálů, resp. sériové výroby.

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Project realized

MODLAS

Předložený projekt má čtyři hlavní cíle: 1. Vyvinout a do seriové výroby připravit čerpací laserový modul 2. Navrhnout, vyrobit a otestovat optický vazbový člen 3. Vyvinout technologii pro výrobu vazbového členu procesem lisování (IGMP) 4. Navrhnout reflexní vrstvu a vyvinout technologii pro její nanášení

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Project realized

DOPLIGHT

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku.

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Project realized

SERS

Cílem projektu byl vývoj, optimalizace a výroba senzorových prvků schopných řádově zvýšit citlivost a odezvu standardních ramanových případně fluorometrických fotometrů.

1. 7. 2014 - 30. 6. 2017
Project realized

OpH

Cíli řešení projektu byly návrh a realizace optického pH-metru vhodného pro měření biologických vzorků (rozsah pH cca 5,5-7,5) v mikroskopickém měřítku (rozlišení pod 50 mikrometrů), který v současné době není na domácím ani světovém trhu dostupný.

1. 1. 2014 - 31. 12. 2019
Project realized

ADOSE

Prvotním cílem centra kompetence bylo nalézt udržitelnou základnu pro spolupráci průmyslových podniků zaměřených na high-tech a klíčových univerzit v České republice v oblasti senzorových technologií.

1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
Project realized

SAFETY/OSAF

Projekt je orientován na řešení bezpečnostních problémů optických vláken a kabelů. Jedním z cílů bylo monitorování rozložení teploty uvnitř silových vodičů spolu se specifikací polohy teplotního profilu, další část projektu se zabývala problematikou urychleného stárnutí optických vláken a kabelů při jejich zatěžování vysokými optickými výkony, které ve vláknech vznikají vlivem optických zesilovačů nabo jako důsledek nasazení DWDM a UHWDM systémů.

1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
Project realized

VODKA

Vláknově optický přístup pro detekci kapalin představuje významné výhody ve srovnání např. s polovodičovými a elektronickými přístupy detekce.

1. 3. 2013 - 31. 12. 2014
Project realized

FOUVS

Plánovaným výstupem projektu byla konstrukce prototypu systému pro detekci UV záření. Detekční systém byl zkonstruován na unikátní bázi kombinující vláknově optické komponenty, které odolávají vysokým teplotám i elektromagnetickému rušení a dále detekční jednotku vybavenou elektronikou pro vyhodnocení a zobrazení naměřené intenzity UV záření.

1. 1. 2008 - 30. 9. 2010
Project realized

SMATECH

Cílem tohoto projektu Euréka SMATECH bylo komplexně vypracovat technologii výroby i souvisejících manipulačních procesů těchto mechanických spojek optických vláken.

1. 1. 2008 - 31. 12. 2011
Project realized

MOFIC

Cílem projektu byl vývoj nových optických součástek (zařízení) pro optické komunikace založených na unikátních nelineárních a lineárních vlastnostech nové třídy optických vláken - mikrostrukturních vláken.

1. 1. 2012 - 31. 12. 2015
Project realized

EYE SAFE

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optických vláknových součástek pro laserová zařízení pracující ve spektrální oblasti v okolí 2 mikrometrů.

1. 3. 2011 - 31. 12. 2014
Project realized

FOGS

Plánovaným cílem navrhovaného projektu byla realizace prototypu detekčního systému, který bude určen pro detekci oxidu uhličitého. Detekční systém bude zkonstruován na unikátní bázi kombinující opticko-chemický převodník, vláknově optické komponenty a křemíkový čip.

1. 1. 2011 - 31. 2. 2013
Project realized

PAPREP

Návrh a realizace optického přepínače optických paketů.

1. 1. 2011 - 31. 2. 2013
Project realized

PAPREP

Návrh a realizace optického přepínače optických paketů.

1. 1. 2011 - 31. 2. 2013
Project realized

POLYPLAN

Projekt byl zaměřen na návrh technologií pro optické integrované obvody realizované na polymerech (SU8, PMMA, PMMI, NOA a dalších.) a jejich využití pro konstrukci optických struktur pro informatiku a senzoriku (např. sítě PON-FTTH nebo senzory v leteckétechnice).

1. 9. 2009 - 28. 2. 2013
Project realized

DAPHNE

Cílem projektu bylo přinést výhody fotoniky pro datovou komunikaci letadel implementací vysoce integrované optické infrastruktury schopné podporovat více letadlových sítí přes lehčí a modulárnější fyzickou vrstvu, čímž se zlepší výkon (připojení, flexibilita, šířka pásma a kanál) ve srovnání s dnešní různorodou infrastrukturou elektrických datových komunikací.

1. 1. 2000 - 31. 12. 2002
Project realized

TAMSOT

TAMSOT - je samostatně pracující optoelektronické zařízení, připojtelné na provozně živá nebo rezervní optická vlákna optických kabelových tras, provádějící metodou kontinuálního měření výkonové úrovně pomocného signálu nepřetržitou dlouhodobou kontroluzákladních funkčních přenosových parametrů kabelové části linkového traktu a zajištění bezprostřední signalizace případů překročení jejich povolených tolerancí. TAMSOT je modifikovatelný systém, široce aplikovatelný na stávající optické sítě všech úrovnía typů bez jakýchkoliv omezení nebo narušení provozu.